سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


بهش خبر دادند پانزده نفر از بچه های کمین، ساعتهاست که آب ندارن.


 حاج حسین به یکی از بچه ها گفت: اسلحتو بردار و دنبال من بیا.


حاجی دست راستش قطع شده بود. با دست چپ بیست لیتری آب


 رو کشید روی دوشش و حرکت کرد. 


  شهید حسین خرازیارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]