سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

غصه اگر هست بگو تا باشد

معنی خوشبختی ،بودن اندر راه است

این همه غصه و غم، این همه شادی و شور

چه بخواهی و چه نه ، میوه ی یک باغند

همه را باهم با عشق بچین،ولی از یاد مبر،

پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا

و در آن باغ کسی می خواهد

که خدا هست ..خدا هست..

 دگر غصه چرا؟...ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]