سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

حسین ضعیفی که باید برای او گریست نبود...


آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخواسته است تا به همه آنها که جهاد را تنها  


در توانستن میفهمند و به همه آنها که پیروزی بر خصم را تنها در غلبه ، 


بیاموزد که شهادت نه یک باختن که یک انتخاب است؛انتخابی که در آن ،


 مجاهد با قربانی کردن خویش در آستانه معبد آزادی و محراب عشق،


پیروز میشود و حسین((وارث آدم)) که به بنی آدم زیستن داده 


و ((وارث پیامبران بزرگ)) که به انسان چگونه باید زیستن را آموخت...


(دکتر علی شریعتی)ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]