سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

اینجا آسمان ابریست،آنجا را نمیدانم... 


اینجا شده پاییز،آنجا را نمیدانم...


اینجا فقط رنگ است،آنجا را نمیدانم...


اینجا دلی تنگ است،آنجا را نمیدانم...


هی با خود فکر میکنم چگونه است که ما در این سر دنیا


عرق می ریزیم و وضعمان این است


آنها در آن سر دنیا عرق میخورند و وضعشان آن است!


نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن


(دکتر علی شریعتی)ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]