سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


در برخي مناطق سيستان و بلوچستان به دليل محروميت زياد مردم،


حتي ازدواج‌ها و طلاق‌ها ثبت نمي‌شود و اگر شوهر زني بميرد،


آن زن نمي‌تواند ثابت كند كه شوهر خود را از دست داده تا تحت پوشش قرار بگيرد.


در منطقه ما 346 زن بي‌سرپرست بدون هيچ كمكي و در نهايت محروميت زندگي مي‌كردند.


من اوضاع و احوال آن‌ها را با رئيس كل دادگستري استان در ميان گذاشتم و 


با هم به خدمت سردار شوشتري رفتيم. وقتي او از جريان باخبر شد، 


با ناراحتي زياد به ما گفت: هرچه زودتر آن‌ها را تحت پوشش كميته امداد قرار دهيد 


و براي‌اين كار هم هيچ احتياجي به آوردن مدارك نيست.


شوشتري به‌اينجا نيز اكتفا نكرد و دستور داد تا براي آن‌ها اشتغال‌ايجاد شود


و امروز همان زنان بي‌سرپرست، تحت پوشش و حقوق‌بگير كميته امداد هستند.


شهید شوشتري شخصا دستور رسيدگي به وضعيت زندگي زنان بي‌سرپرست،


 كودكان يتيم و خانوادهاي محروم منطقه را مي‌داد و در زمان شهادت او وقتي من


از زاهدان به منطقه كورين برگشتم ديدم كه زنان 70 ساله به همراه كودكان،


 در شهادت او گريه مي‌كردند و مي‌گفتند امروز پدر خود را از دست داديم.   


شهید نورعلي شوشتريارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]