سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

خواهرم انسانیت اینگونه نیست / شخصیت هم زیباییه در گونه نیست


خواهرم این بد حجابی خاری است / شخصیت هم نیست بیماری است


خواهرم این بد حجابی ترکش است / با حجاب دیده در آرامش است


خواهرم این عشوه و نازو ریا / ای دریغ از عفت و یک جو حیا


نازو عشوه جلوه ای حیوانی است / قلب مولا خون از این نادانی است


قلب مولا درد ناک گردیده است / بد حجابی ریشه کن گردیده است ؟


از شهیدان یادی آیا مانده است؟ / یا که عکس و چفیه بر جا مانده است!
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]