سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


شهیدان مان چنین پیام می دهند که باید سیاهی شب را با سرخی خون شکافت و


معنای حیات را در طلوع فجر چنین نوشت: می سوزیم تا با کفر نسازیم و


 کشته می شویم تا چراغ توحید را خاموش نکنند. 


شهيد محمد رضا خازنارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]