سایت بهترین ابزاربرای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی اصل بی طرفی در دعاوی با ترجمه فارسی با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی اصل بی طرفی در دعاوی با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 اصل بی طرفی در دعاوی

قاعده رد دادرس مربوط به کسانی است که در مقام انجام وظایف قانونی به عنوان قاضی با هدف اجرای عدالت در جامعه و احقاق حق مظلوم و ایجاد ثبات اجتماعی تلاش می کنند

می دانیم که عدالت نام زیبایی است و تنها گزینه ای است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد. هر کس به حق و حقوق خود آگاه باشد و نیز به آن قانع باشد دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایی نخواهیم داشت هر جامعه ای عدالت را از اهداف خود می داند هیچ کس از عدالت تنفر ندارد و همه قیامها با هدف عدالت خواهی صورت گرفته است بی عدالتی را کسانی ایجاد می کنند که حد وحدود خود را نمی دانند و ناگزیر باید تشکیلاتی مانند قوه قضاییه متولی ایجاد عدالت در جامعه باشد. در حکومت اسلامی دستگاه قضایی با هدف اجرای عدالت تأسیس شده است به همین خاطر در اصل یکم و سوم و چهلم و یکصد و پنجاه و ششم و سایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنا و اهداف حکومت را تأمین عدالت اجتماعی تعریف کرده است به همین منظور در ماده 91 از قانون آیین دادرسی مدنی و در ماده 208 از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و در ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب قیوداتی را احصا کرده است که دادرسی در مقام اجرای عدالت از شایبه خروج از عدالت و در رعایت بی طرفی نسبت به اصحاب دعوی مورد تردید قرار نمی گیرد

پس هر وقت یکی از جهات رد دادرس پیش آید در حقیقت دادرسی صلاحیت رسیدگی و ورود به پرونده را نخواهد داشت . در این صورت دادرس مکلف است خود از رسیدگی امتناع کند و یا اصحاب دعوی در عدم توجه دادرسی به وی یادآوری و تذکر دهند این تذکر به ایراد دادرسی تعبیر شده است ایراد مذکور در قانون موضوعه به طور حصر بیان شده و نمی توان از آن تمثیل تعبیر کرد در اینجا نهی قانون قابل توجیه نیست یعنی اقدام قانون بیان یک امرسلبی است و نمی توان قانون را به نحو ایجاب و اثبات در ما نحن فیه تفسیر کرد

پس عدالت تعطیل نخواهد شد آنچه مورد ایراد و گلایه عمومی است عدم آشنایی مردم به وظایف خود و کمک نکردن به تحقق عدالت است

برای دادرس تکلیف است در موارد زیر از رسیدگی فورا امتناع و پرونده را به مقام ارجاع اعاده تا دادرس دیگری تعیین گردد. به موجب ماده (91) از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب موارد زیر از جمله موار رد دادرسی محسوب می شود

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس بایکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد

ب ـ دادرسی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور دادرس یا همسر او باشد

ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوی باشد

د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه شد، بعنوان دادرسی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد

ه ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد

و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند

موارد عدم توجه به ایراد رد دادرس

The principle of impartiality in the proceedings

 We know that justice is a beautiful name, and is the only option that requires no training. in Article 91 of law, civil procedure and civil procedure in Article 208 of the former Act and in Article 46 of the Public and Revolutionary Courts Criminal law Qyvdaty has a separate hearing on the withdrawal of equity and justice in respect of the alloy impartiality of those claims will not be questioned

So one of the ways comes before the magistrate hearing the case will be qualified to handle. Then justice will not shut down what is objectionable and the general woes of the people to know their duties and do not contribute to the realization of justice

For the magistrate’s duty in cases of refusal to deal immediately and refer the case to another magistrate be appointed to restore. According to Article (91) of the Civil Procedure Law and Article 46 of the Code of Criminal Procedure and the Court rejected the hearing is Mvar includes

A relative or a causal relationship to the third floor of the magistrate with a lawsuit from the parties exist

Makhdoom a hearing or guardian is one of the parties or one party or the steward or judge’s wife is Mtklf

A judge or his spouse or child is heir to one of those claims

The lawsuit was brought in a former magistrate, a justice or judge or a witness or expert has said

And the judge or his spouse or child has a personal interest in issue are Mtrvh

 The judge rejected the objection of failure

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مدیریت اسناد با word دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت اسناد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مدیریت اسناد با word

فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعویض اسناد مالکیت و ;
روش قبول درخواست ثبت    1
روش انتشار آگهی های نوبتی    7
روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 قانون ثبت    10
روش انتشار آگهی تحدید عمومی    13
روش تحدید حدود عمومی    15
روش انتشار آگهی های تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن    17
روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک    21
روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده    24
روش صدور سند مالکیت المثنی    26
فصل دوم : از بین رفتن سند
روش تعویض اسناد مالکیت غیر قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ریخته- برگی پاره شده و امثالهم)    31
 فصل سوم : انواع روش تبدیل ، تفکیک ، وصول ، بازداشت ، اسناد مالکیت ملک
روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد    33
روش تجمیع حدود املاک که دارای سند مالکیت می باشند    35
روش افزار املاک    38
روش تفکیک املاک    45
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاک ثبت شده در دفتر املاک49
روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاک جاری    49
روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری    50
روش بازداشت املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیت دار    52
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک    55
روش رفع بازداشت املاک بازداشت شده    57
روش صدور اسناد مالکیت اعیانی    59
روش اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت    65
روش اجرای احکام افزار صاده از مراجع قضائی صالحه    71
روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم)    76
روش اصلاح حد به کوچه    77
روش اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که داای سند مالکیت می‌باشند    81
روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاهها …    85
روش رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شود و نحوه ابطال آن    88
روش صدور سند مالکیت به نام وراث    93
روش ابطال سند مالکیت المثنی    98
روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی    99
روش تشکیل پرونده ثبتی المثنی    101
روش تهیه پرونده ثبتی المثنی برای املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر شده است(تجدیدی)    104
روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذیرش و تقاضای ثبت    107
روش اقدام نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت    110

روش قبول درخواست ثبت املاک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که جریان آن به شرح زیر می باشد

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با یک برگ استشهاد محلی که به تأیید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتئکپی شناسنامه خود و سسایر مدارک دیگر از قبیل قولنامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید

در استشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آن را بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابزاری در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتر اوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام می دارد

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال می دارد

مسئول بایگانی با مراجعه به دفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید

تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گردیده

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جعت عزیمت به محل وقوع ملک بمنظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکانه متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت اخذ نتیجه به او اعلام می دارد

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتر باشد و به نماینده و نقشه بردار فوق العاده مأموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپزده ثبت وایز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام مأموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می‌نماید تا ضمیمه پرونده شود

آنگاه نماینده و نقشه برداری در معیت متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابزاری و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از همسایگان و مطلعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوه تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز ملک را برداشت می نماید

سپس با نماینده با توجه به مجموع تحقیقات بعمل آمده صورتجلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم و نقشه بردار نیز کروکی ملک را ترسیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتیکه ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهارنامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید

در صورتجلسه که تحت عنوان صورتجلسه معاینه محی و احراز تصرف مالکانه تنظیم می شود نماینده بایستی ضمن اشاره به دستور رئیس ثبت مبنی بر عزیمت به محب تاریخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نیز روز معاینه محی را قید سپس مشاهدات خود و نحوه مالکیت متقاضی را با تعیین ایادی مربوط بنحوی که ارتباط متقاضی را با کسیکه ملک در دفتر توزیع اظهارنامه به نام او معرفی شده مشخص نماید همچنین حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملک را که وسیله نقشه بردار تعیین می شود در صورت جلسه قید نموده و نظر نهائی خود را در خصوص بلااشکال بودن ثبت ملک بطور صریح مرقوم دارد

هم چنین در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتیکه مجاورین آن فاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود و مشخصات ملک مورد تقاضا شمارات مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد

در اظهارنامه ثبت ملک که نماینده آنرا همراه با صورتجلسه معاینه محل و احراز تصرف مالکانه تنظیم می نماید بایستی مشخصات کامل مالک یا مالکین بر اساس متدرجات شناسنامه آنها قید شود و از استناد به مشخصات مندرج در سایر اوراق و مدارک متقاضی از قبیل گواهینامه رانندگی و امثالهم جداً اجتناب شود

هم چنین سایر ستون های اظهارنامه بایستی بطور دقیق و با خط خوانا تکمیل و پس از امضاء نماینده و متقاضی همراه با صورتجلسه احراز تصرف طی گزارشی به رئیس ثبت ارائه گردد

لازم به ذکر است که کل قیمت ملک مورد تقاضا بر اساس قیمت منطقه ای وسیله نقشه بردار تعیین و در ستون مربوط در اظهارنامه قید می شود

رئیس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماینده و نقشه بردار و بررسی صورتجلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه و تطبیق مندرجات آن با مدارک ابزاری متقاضی در صورتیکه تحقیقات انجام شده و صورتجلسه تنظیمی را کافی تشخیص دهد پس از کنترل مندرجات اظهارنامه با صورتجلسه معاینه محلی آن را امضاء سپس اظهارنامه را در دفتر کد 304 (دفتر ثبت اظهارنامه) ثبت و شماره ردیف دفتر را روی اظهارنامه قید و سوابق را جهت ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور و اخذ حقوق دولتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نمایده و نقشه بردار بترتیب به دفتر و حسابداری ارجاع می نماید

پس از ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتی متعلقه به حسابداری ارسال می شود و در آنجا متصدی حسابداری پس از محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای بهای کل ملک به نرخ منطقه ای قبض لازم را صادر و جهت واریز به حساب مربوطه نزد بانک ملی به متقاضی تسلیم و نیز فوق العاده نماینده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت می نماید

متقاضی پس از واریز حقوق دولتی متعلقه در بانک نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضمیمه پرونده گردد

متصدی حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتی به پرونده شماره قبض و میزان حق الثبت و مقدماتی را به تفکیک در اظهارنامه قید و پرونده را جهت اقدامات بعدی به بایگانی ارسال می دارد

متصدی بایگانی مراتب ثبت ملک را در مقابل شماره ملک مورد ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه قید و پس تز ثبت در دفتر آمار پرونده را در ردیف سایر پرونده هائی که بایستی آگهی نوبتی نسبت به آنها تهیه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدی متقاضی را که معمولاً پایان انقضاء زمان واخواهی آگهی نوبتی ملک است به متقاضی اعلام می دارد

تذکر2: در انجام هر یک از مراحل قبول ثبت چنانچه قانوناً نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح ملاحظه شد بایستی انجام شود بیهی است که استعلام های بی مورد و بدون مجوز که موجب ایجاد وقفه در انجام کار متقاضی شود خلاف مقررات بوده و بایستی از آن اجتناب شود

 روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی

پس از ثبت ملک و وصول حقوق دولتی متعلقه آن بشرحی که قبلاً توضیح داده شد بر اساس ماده 59 ائین نامه ثبت کلیه املاکی که در هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی بترتیب مقرر در آیین نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن در یکی از روزنامه های محلی کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شوند آگهی گردند تا چنانچه افرادی نسبت به املاک ثبت شده اعتراضی دارند یا حقی برای خود قائل هستند مراتب را ظرف 90 روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسید دریافت دارند

در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود باید مشخصات و نکات زیر منظور گردد

1-  شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع لک و محل وقوع املاکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند

2-   املاکی که قبلاً اظهارنامه آنها تنظیم ولی اشتباهاً در موعد مقرر آگهی نشده اند

3-  املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لاکن به واسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و بموجی آراء هیأت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیأت نظارت موضوع بندهای 385-386-387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 65 منجر ه تجدید آگهی شده اند. در تهیه پیش نویس آگهی نوبتی که وسیاه مسئول بایگانی انجام می شود بایستی نهایت دقت لازم معمول گردد تا اشتباهی واقع نشود و در مقدمه آن نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات و شماره پلاک های ثبتی املاک هر بخش که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیب از کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 3 که در اجرای دستور هیأت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجر به تجدید آگهی شده اند قید می شود

سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت به املاک ردیف 1 و 2 که 90 روز و املاک ردیف 3 که 30 روز بعد از تاریخ اولین انتشار است ذکر می گردد و نیز مدلول مواد 16 و 17 و 20 قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخ انتشار نوبت اول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود. مسئول بایگانی پس از تهیه آگهی نوبتی که تایپ شده آن زا نزد رئیس اداره ارسال و او پس از بررسی و کنترل امضاء و سپس آگهی را طی نامه ای جهت درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی و نیز چاپ نسخ پشت سفید به اداره ارشاد اسلای محل ارسال می دارد

پس از وصول آگهی درج شده در روزنامه و نسخ پشت سفید مسئول بایگانی آن را با پیش نویس آگهی تطبیق و در صورتیکه اشتباهی واقع نشده باشد عین متن عبارت آگهی نوبتی و شماره روزنامه و تاریخ انتشار و نام روزنامه ناشر را در اظهارنامه های مربوطه قید و مراتب صحت و سقم انتشار اگهی را گواهی می نماید

بدیهی است پس از تطبیق چانچه پلاکی از قلم افتاده یا در چاپ آن اشتباهی واقع شده باشد مسئول بایگانی موظف است مراتب را به رئیس اداره گزارش و او حسب مورد و برابر مقررات دستور مقتضی را صادر خواهد نمود سپس تعداد کافی از نسخ پشت سفید جهت الصاق در معابر عمومی به مأمور ابلاغ تسلیم و او پس از الصاق مراتب را کتباً به اداره اعلام و رئیس ثبت پس از حصول اطمینان الصاق آگهی ها دستور ثبت گزارش مأمور را در دفتر اندیکاتور صادر و پس از ثبت جهت ضمیمه شدن به سابقه به بایگانی ارسال می شود و نیز یک نسخه از آگهی نوبتیبرای ادارات ذیربط ارسال می‌شود و نسخه ای از آن جهت مجلد نمودن با سایر آگهی ها منظور و در نهایت آگهی در دفتر ثبت آگهی های نوبتی ثبت می گردد

 روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی موضوع ماده 16 قانون ثبت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word

 نگاهی به تجارت الکترونیک ، منافع اقتصادی و محدودیت های داخلی

تجارت سیستم های سنتی و الکترونیکی

تجارت الکترونیک ، منابع ، مزایا و نگرانی ها

تجارت الکترونیک ، موانع گسترش در ایران و راهکارها

خرید و فروش اینترنتی در ایران

ارائه راه حل

نگاهی به تجارت الکترونیک ، منافع اقتصادی و محدودیت های داخلی

          با اختراع رایانه و فراگیر شدن استفاده از آن بخصوص از سال 1980 میلادی که کامپیوترهای خانگی جایگاه مناسبی در سطح تمامی فعالیت های علمی ، اقتصادی و تجاری پیدا کردند و نیز گسترش روز افزون شبکه اینترنت در جهان ، بشر امروزی ، غوطه ور در دریایی از اطلاعات شده است

          از آنجا که دسترسی به اطلاعات و آمار می تواند مبنای بسیار دقیقی در تصمیم گیری صحیح و اصولی به شمار آید می توان به ضرورت همگانی با دنیای معاصر در استفاده از تجربیات جهانی و استفاده همه جانبه از فناوری اطلاعات پی برد

          در عرصه تجارت نیز نیاز به تغییر از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک این روزها بیش از گذشته احساس می شود ، به گونه ای که عصر مسافت و جابجایی به منظور کسب اطلاع از تقاضا و کالای قابل عرضه و یا خرید سپری شده است و به مرور اما با شتابی تصادی ارتباط بر پایه تجارت الکترونیک حداقل در ظاهر برای دست اندرکاران اقتصاد که دستی بر تجارت دارند واژه ای ناآشنا و غریبه نیست . هرچند که ممکن است از روشهای علمی و راهکارهای اجرایی آن آگاهی چندانی نداشته باشند

 تجارت سیستم های سنتی و الکترونیکی

          خرید اقلام مایحتاج روزانه در همه صنوف بخش مهمی از وقت خریدار را به خود اختصاص می دهد . خرید روزانه زنان خانه دار ، تدارک کالا و قطعات و مواد اولیه برای یک شرکت و یا کارخانه در بازار ایران مراحل مشخص و معینی را طی می کند که از سرکشی به حداقل چند مغازه و فروشنده جهت مشاهده کیفیت کالا و بررسی قیمت آن شروع می شود و در نهایت به انتخاب بهترین حالت و خرید می انجامد در روش سنتی جاری جهت انجام خرید کالای مورد نیاز با مسائل عدیده ای روبرو خواهیم بود . شلوغی فروشگاه ، ترافیک خیابان ها ، خطرات احتمالی به دلیل بعد فاصله از منزل یا محل کار تا فروشگاه ضرورت دیدن مدلهای مختلف و در نتیجه اجبار و سرکشی به چند فروشگاه به منظور اطمینان از قیمت و کیفیت ، بی حوصله گی فروشندگان در ارائه توضیحات جملگی از مواردی است که شهروندان ایرانی جهت خرید کالا به طور روزمره با آن دست به گریبانند

A look at e-commerce, local economic benefits and limitations

With the invention of computers and the widespread use of home computers, especially from 1980, which is a good place at all levels of scientific activity, and expand economic and trade were all growing Internet world of today’s a sea of immersed in the has

Since access to information and statistics can be very accurate based on Correct and principled decision-making can be considered a public necessity in the modern world of global experience and comprehensive use of information technology realized

crashes associated with the acceleration based on electronic commerce for at least the appearance of The economics involved are trading manually on an unfamiliar word, and not strangers. Although that may not have much knowledge of scientific methods and strategies for its implementation

Traditional and electronic commerce systems

Purchase items of daily needs in all major classes of time allocated to the buyer. Daily shopping housewives, procurement of goods and raw materials for a company or factory in Iran during certain phases of the rogue of at least a few shops and dealers that the price of quality goods and it begins and finally to select and buy the best leads in the traditional method for purchasing necessary goods will be faced with serious problems. Crowded stores, street traffic, hazards due to the distance from home or work necessary to store and view the various models and rogue having several stores in order to ensure price and quality, such vendors are bored in the overall description of Some Iranian citizens to buy goods that it routinely

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

دانلود سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی
 فرایندهای غشایی کلر آلکالی
تحقیق فرایندهای غشایی کلر آلکالی
پروژه فرایندهای غشایی کلر آلکالی
پایان نامه  فرایندهای غشایی کلر آلکالی
بررسی فرایندهای غشایی کلر آلکالی
دسته بندی سمینار
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6067 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 128

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

فایل بصورت PDF

چکیده:

 نظر به ویژگی های منحصر به فرد غشاهای تبادل یونی به ویژه در فرآیند غشایی تولید کلرآلکالی

و نیز اهمیت فنی و اقتصادی این غشاها مطالعه اولیه ای در زمینه شناخت غشاهای تبادل یونی

انجام دادم .

در این تحقیق ضمن معرفی آیونومرها و غشاهای تبادل یونی به ویژه پرفلئورینه و تعیین خواص

و نقش آنها در صنعت کلرآلکالی ، انواع غشاهای تجاری موجود در بازار معرفی و مورد بررسی

قرارگرفته است .مدل های ساختمانی و مورفلولوژی غشاهای پرفلئورینه به همراه اصول و مکانیزم

انتقال یون از درون غشا ارائه گردیده است .

مدل های شبکه خوشه ای و سه فاز توانایی توضیح نسبی خواص و قابلیت انتخاب پلیمر را دارا

می باشند . خواص مهم غشاهای تبادل یونی پرفلئورینه همچون گنجایش آب،ظرفیت تبادل یونی

،راندمان جریان ، هدایت الکتریکی،خواص مکانیکی و غیره تعریف و مورد بررسی قرارگرفته است

،نیز روشهای اندازه گیری این خواص ارائه گردیده است .

در این تحقیق ضمن ارائه تاریخچه ای از صنعت کلرآلکالی انواع سل های مورداستفاده توصیف شده

، در ادامه مزایا و معایب غشاهای تبادل یونی و به طور کلی انتظاراتی که از غشاهای کلرآلکالی داریم

بیان شده است .در ادامه نیم نگاهی نیز به غشاهای تبادل یونی در صنعت ، چگونگی مراقبت از الکترو

لایزرها و انواع تست های مربوط به غشا در قبل و بعد از را اندازی شده است . علل راه اندازی سل با

آب نمک قلیایی ، علل پاره شدن غشا و نشانه های آن و چگونگی تعمیر انها نیز ذکر شده است . در انتها

نیز نکاتی در مورد چگونگی نگهداری و مراقبت از غشا از زمان تولید تا هنگام نصب ذکر گردیده است .

به واسطه نقش کلیدی غشا د رفرایند کلر آلکالی تحقیق هر چه بیشتر در زمینه غشا و البته تلاش برای

ساخت غشا در کشور اهمیت زیادی می یابد زیرا صنعت کلر آلکالی غشایی در صنایع پتروشیمی در جهان

در حال گسترش بوده و در نتیجه احتمال تبدیل واحد های جیوه ی به غشایی در آینده زیاد است .

دانلود سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

چابکی سازمانی
 کار تیمی
 بانک های خصوصی و دولتی شهر سنندج
 پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1850 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 161

 پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

چکیده

:هدف از انجام پروژه حاضر بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی در بانک های دولتی و خصوصی است . برای انجام این پژوهش مبانی نظری وسیعی در زمینه کارتیمی و چابکی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت . مدل تحلیلی این پژوهش بر اساس این مطالعات و مراجعه به نظر صاحبنظران شکل گرفت و تمامی فرضیات این پژوهش بر اساس مدل تحلیلی بنا نهاده شده اند و بر اساس این مدل چابکی سازمانی در چهار بعد پاسخگوئی به مشتری ، آمادگی رویارویی با تغییرات ، ارزش قائل شدن برای مهارت را کلیه کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان سنندج به تعداد ۱۱۰۰ نفر تشکیل دادند داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است و با تکنیک های آماری spss مورد تحلیل قرار گرفت و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند . یافته های نشان می دهد که بین کار تیمی و چابکی سازمانی ارتباط معنی داری وجود داشته،به گونه ای که کار تیمی بر مولفه های چابکی سازمانی موثر می باشد. این پژوهش در خاتمه به ارائه پیشنهاد های کاربردی پرداخته است.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان همراه با پرسش نامه

پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان همراه با پرسش نامه

پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان
بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان
رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4811 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140

پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان همراه با پرسش نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول _کلیات پژوهش
1-1 .مقدمه.......................................................................................................................................................... 2
2-1 .بیان مسأله.................................................................................................................................................... 4
3-1 . بررسی رابطه عملکرد بازاریابی مبتنی بر کیفیت خدمات کل....................................................................... 6
8........................................................................................................................... TQM 4-1 . چارچوب اجرایی
5-1 . تعیین اولویت های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر مبنای ارتقای عملکرد بازاریابی در اداره کل
پست استان کردستان........................................................................................................................................ 12
6-1 . ضرورت انجام تحقیق.............................................................................................................................. 15
7-1 . اهمیت مفهوم کیفیت جامع...................................................................................................................... 16
8-1 . اهمیت بررسی و درک بازاریابی مبتنی بر کیفیت..................................................................................... 17
9-1 .تعاریف کلیدی...................................................................................................................................... 19
1-9-1 . تعریف کیفیت.................................................................................................................................... 19
فصل دوم_مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
1-2 .مقدمه........................................................................................................................................................ 21
2-2 . مفهوم رضایت مشتری.............................................................................................................................. 23
3-2 . مروری بر ادبیات پژوهش......................................................................................................................... 25
4-2 . مدیریت کیفیت فراگیر............................................................................................................................ 29
5-2 . اندازه پذیر کردن مشکلات سازمانی......................................................................................................... 30
1-5-2 . نهادینه کردن مشکلات سازمان............................................................................................................. 31
2-5-2 . حساسیت نسبت به زمان........................................................................................................................ 31
6-2 . اصول 8 گانه مدیریت کیفیت جامع.......................................................................................................... 32
7-2 . اصول کلیدی........................................................................................................................................... 33
1-7-2 . بنیان و شالوده سازمان.......................................................................................................................... 34
2-7-2 . عوامل سازنده...................................................................................................................................... 35
3-7-2 . استحکام سازمان.................................................................................................................................. 37
4-7-2 . پوشش سازمان.................................................................................................................................... 39
8-2 . خلاصه شعار مدیریت کیفیت جامع.......................................................................................................... 39
9-2 . نقش مدیریت کیفیت فراگیر در مدیریت بحران های سازمانی................................................................... 40
در سرتاسر سازمان....................................................................................................................... 41 TQM .10-2
11-2 . قلمرو مدیریت کیفیت جامع................................................................................................................... 43
46..........................................................................................................................TQM 12-2 . مفاهیم راهبردی
در شرکت های خدماتی............................................................................................................. 47 TQM .13-2
14-2 . هزینه کیفیت......................................................................................................................................... 48
15-2 . اندازه گیری و گزارش هزینه های کیفیت............................................................................................... 50
16-2 . پیشینه پژوهش....................................................................................................................................... 52
فصل سوم_ روششناسی پژوهش
1-3 .مقدمه....................................................................................................................................................... 56
2-3 . سؤالات پژوهش....................................................................................................................................... 57
3-3 . چهارچوب پژوهش و فرضیات.................................................................................................................. 57
4-3 . فرضیات پژوهش..................................................................................................................................... 58
5-3 . روش اجرای پژوهش............................................................................................................................... 59
6-3 . روش های جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش............................................................................... 63
7-3 . جامعه آماری پژوهش.............................................................................................................................. 66
8-3 . روش نمونه گیری پژوهش........................................................................................................................ 66
9-3 . (ابزارهای اندازه گیری پژوهش ) مشخصات پرسشنامه ها.......................................................................... 67
١٠ . روایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش................................................................................................... 68 -٣
11-3 . پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش...................................................................................................... 69
12-3 . روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهش............................................................................... 69
فصل چهارم-جمعآوری و تحلیل دادهها
1-4 .مقدمه....................................................................................................................................................... 72
2-4 . طراحی پرسشنامه...................................................................................................................................... 72
3-4 . تجزیه و تحلیل سوالات دموگرافیک......................................................................................................... 77
1-3-4 . جنسیت................................................................................................................................................ 77
2-3-4 . سن...................................................................................................................................................... 78
3-3-4 . میزان تحصیلات.................................................................................................................................. 79
4-4 . تجزیه و تحلیل سوالات اصلی پژوهش...................................................................................................... 80
80............................................................................................................................................... 1-4-4 . سوال 1
81............................................................................................................................................... 2-4-4 . سوال 2
82................................................................................................................................................ 3-4-4 .سوال 3
83................................................................................................................................................. 4-4-4 .سوال 4
84................................................................................................................................................. 5-4-4 .سوال 5
85................................................................................................................................................. 6-4-4 .سوال 6
86................................................................................................................................................. 7-4-4 .سوال 7
87................................................................................................................................................. 8-4-4 .سوال 8
88................................................................................................................................................. 9-4-4 .سوال 9
89............................................................................................................................................. 10-4-4 .سوال 10
90............................................................................................................................................. 11-4-4 .سوال 11
91............................................................................................................................................. 12-4-4 .سوال 12
92............................................................................................................................................. 13-4-4 .سوال 13
93............................................................................................................................................. 14-4-4 .سوال 14
94............................................................................................................................................. 15-4-4 .سوال 15
95............................................................................................................................................. 16-4-4 .سوال 16
96............................................................................................................................................. 17-4-4 .سوال 17
97............................................................................................................................................. 18-4-4 .سوال 18
5-4 . آزمون فرضیات پژوهش........................................................................................................................... 98
1-5-4 .آزمون فرضیه اول................................................................................................................................. 98
2-5-4 .آزمون فرضیه دوم................................................................................................................................. 99
3-5-4 .آزمون فرضیه سوم.............................................................................................................................. 100
4-5-4 .آزمون فرضیه چهارم........................................................................................................................... 101
5-5-4 .آزمون فرضیه پنجم............................................................................................................................ 102
6-5-4 .آزمون فرضیه ششم............................................................................................................................ 103
فصل پنجم-نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد ها
1-5 .مقدمه...................................................................................................................................................... 105
2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.............................................................................................................. 107
1-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول....................................................................................................... 107
2-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم....................................................................................................... 107
3-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم...................................................................................................... 108
4-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم................................................................................................... 108
5-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم..................................................................................................... 109
6-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم..................................................................................................... 110
3-5 . پیشنهادات برای پژوهش های بعدی........................................................................................................ 110
4-5 . محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................... 111
5-5 . منابع...................................................................................................................................................... 112
1-5-5 . منابع داخلی....................................................................................................................................... 112
2-5-5 . منابع خارجی..................................................................................................................................... 112
6-5 .پیوست ها............................................................................................................................................... 114
فهرست جداول و نمودارها
جداول و نمودارها صفحات
و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی.............................................................. 9 TQM چارچوب هایی در زمینه اجرای
نمودار کانو.. .................................................................................................................................................. 29
نمودار مدیریت کیفیت جامع............................................................................................................................ 47

دانلود پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان همراه با پرسش نامهادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر به همراه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

دانلود بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 699 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106

مقدمه.................................................................................................. 2

بیان مسأله.......................................................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................. 4

اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 5

الف) هدف کلی.................................................................................................................................................. 5

ب) اهداف جزئی  ............................................................................................................................................. 5

سئوالات پژوهش................................................................................................................................................ 6

فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................... 6

تعریف متغیر....................................................................................................................................................... 7

تعریف نظری....................................................................................................................................................... 7

تعریف عملیاتی.................................................................................................................................................. 7

 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................... 9

انگیزش................................................................................................................................................................ 9

تفاوت هدف و انگیزه........................................................................................................................................ 13

نظریه‌های انگیزش............................................................................................................................................ 14

انواع انگیزش....................................................................................................................................................... 15

 الف. فیزیولوژیکی – روان‌شناختی............................................................................................................... 15

ب. صلاحیت ...................................................................................................................................................... 15

پ. پیوندجویی یا تعلق..................................................................................................................................... 16

 نظریه‌های انگیزش........................................................................................................................................... 16

الف. نظریه‌های انسان‌گرایانه........................................................................................................................... 16

ب. نظریه‌های شناختی و کارآمدی شخصی............................................................................................... 17

1. عامل فعالیتی یا عملی................................................................................................................................ 17

 2. عامل جانشین‌سازی................................................................................................................................... 17

3. عامل تحریکی یا تشویق............................................................................................................................. 18

4. عامل عاطفی: ............................................................................................................................................... 18

پ. نظریه‌های رفتاری....................................................................................................................................... 18

ت. نظریه اسناد.................................................................................................................................................. 19 

ث. نظریه برانگیختگی...................................................................................................................................... 19

نقش انگیزش در رفتار و یادگیری................................................................................................................. 20

تئوری سلسله نیازهای مازلو........................................................................................................................... 21

1- نیازهای فیزیولوژیکی................................................................................................................................. 21

2- نیازهای ایمنی – امنیت........................................................................................................................... 21

 3- نیازهای اجتماعی...................................................................................................................................... 21

4- نیازهای حرمت نفس................................................................................................................................. 22

5- نیازهای خود شکوفایی.............................................................................................................................. 22

تئوری آلدرفر...................................................................................................................................................... 23

1-  نیازهای وجود ( زیستی )........................................................................................................................ 23

 2- نیازهای وابستگی...................................................................................................................................... 23

3- نیازها رشد.................................................................................................................................................... 23

تئوری دو عاملی هرزبرگ................................................................................................................................ 24

تئوری نیازهای اکتسابی مک کلند................................................................................................................ 25

تئوری دو ساختی انسان ( تئوریxوy)....................................................................................................... 27

ویژگیهای انسانها از دیدگاه دو نظریه x وy................................................................................................ 28

نظریه هارتر......................................................................................................................................................... 29

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................... 34

روش تحقیق....................................................................................................................................................... 34

حجم نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................................................... 36

روش نمونه گیری: خوشه ای.......................................................................................................................... 36

روش اجرای تحقیق.......................................................................................................................................... 36

ابزار پژوهش........................................................................................................................................................ 37

روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................................................... 38

روش آماری......................................................................................................................................................... 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه................................................................................................................................................................... 40

آمار توصیفی....................................................................................................................................................... 41

آمار استنباطی.................................................................................................................................................... 74

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه................................................................................................................................................................ 81

مروری بر تحقیق............................................................................................................................................ 81

بحث و نتیجه گیری....................................................................................................................................... 82

پیشنهادات....................................................................................................................................................... 83

پیشنهاد به خانواده ها.................................................................................................................................... 83

پیشنهادات برای معلمان و مدارس............................................................................................................. 85

راههای افزایش انگیزه................................................................................................................................... 85

پیشنهادات برای تحقیقات آینده................................................................................................................ 87

محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر......................................................................................................... 88

محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر.................................................................................................... 89

 

منابع و ماخذ

منابع و مآخذ................................................................................................................................................... 91

منابع اینترنتی................................................................................................................................................. 92

 

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه......................................................................................................................................................... 94

یک نمونه تکمیل شده پرسشنامه.............................................................................................................. 97

دانلود بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارترادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن

مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن

دانلود مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن

مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل pdf
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن

تعریف واژة بازار

بازار در دوران اسلامی

نحوة نام گذاری بازارها

فصل دوم

برخی از ویژگی های کارکردی

برخی از خصوصیات شهری

فصل چهارم 

عناصر و فضاهای بازار

فصل پنجم

برخی از ویژگی های معماری بازار عناصر و فضاهای بازار

تعریف واژة بازار

بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژة بازار بسیار کهن است و در برخی از  زبان ها کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ ( بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته، و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژة ایرانی به زبان برخی از سرزمین های که با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، ترکی، عثمانی و برخی از کشورهای اروپایی، راه یافته است.

دهخدا اظهار داشته که بازار از واژة پهلوی واکار اخذ شده است. واژة فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست و با وجود آن که این واژه امروزه بیشتر دربارة بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است.

بازار در دوران اسلامی

شهرنشینی در دوران اسلامی گسترش یافت و بسیاری از شهرهای کوچک قدیمیتوسته یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی کشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد. در بعضی از شهرهای جدید مانند کوفه و بصره فضایی باز برای بازار در نظر گرفتند که فروشندگان و کسبه ابتدای روز به آنجا می رفتند و بساط خود را در هر جا که می یافتند پهن می کردند و تا هنگام شب می توانستند در آنجا باشند. به عبارت دیگر فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته  می شد که جای ثابتی برای افراد وجود نداشت، اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، کم کم فضاهایی به صورت دکان های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازاری دائمی در بخشی از شهر شکل گرفت.

بر پایة اطلاعات موجود درمنابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کما بیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها هرصنف در بخشی از راستة اصلی یا در یکی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع کالا در محل معینی عرضه می شد. هنگامی که حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راستة جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینة راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در کنار یکدیگر چه در ایران و چه در عربستان به پیش از اسلام می رسد.

قرن اول هجری، دوره ای درخشان در توسعة بازارهای شهری در ایران به شمار نمیآید، زیرا هیچ حکومت ایرانی قدرتمندی شکل نگرفته بود که بتواند ارکان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و محلی برای ادارة کشور، فعالیت های اقتصادی و در پی آن توسعه و عمران شهری به صورت قابل ملاحظه ای رونق یافت. طاهریان، دیلمیان و سامانیان از نخستین حکومت های ایرانی بودند که اقدام هایی مؤثر برای پیشرفت کشور انجام دادند. در دورة غزنویان و سلجوقیان نیز به سبب وجود حکومت های مقتدر اقتصاد ملی شکوفا شد و فرهنگ و هنر ایرانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاریخی مربوط به قرن های چهارم تا ششم قمری مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب، صوره الارض، المسالک و الممالک، تاریخ بخارا، راحه الصدور و آیه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراوانی دربارة افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ و صادرات آن به شهرهای کشورهای دیگر وجود دارد. برای مثال پارچه های کتانی کازرونی چنان شهرت داشت که تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خرید و فروش می شد بدون آنکه بسته های آن را باز کنند و تنها مهر و نشان کارگاه های کازرون کافی بود. همچنین  گفته اند در شهر کوچک تون در قرن پنجم چهار صد کارگاه زیلو بافی وجود داشت.

 

 

دانلود مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آنادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی

مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی

دانلود مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی

مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی 

فهرست:

نرخها

نرخهای جمع شونده

جابجایی زمان یا جابجایی میانگین نرخ

نمودارهای حلقه ای

تجزیه و تحلیل سود هزینه

تحلیل اثر خطر پذیری

رده بندی احتمال خطر

رده بندی شدت خطر

تحلیل خطرات

بررسی نظریه ها  

اشتباه مدیریت

اشتباه اپراتور

ویژگیهای شخصی  


مقدمه

كلمة ً تجزیه و تحلیل ً یكی از آن كلمات متداول است كه زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تكنیكهای استاندارد بسیار كم برای این كار وجود دارند.

برای اهدافمان، ما قصد داریم كه ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف كنیم. اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله‌ای برای سازماندهی اطلاعات ارقام  به منظو ر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بكار بریم. در مرحلة دوم، نگاهی به تكنیكهای تحلیلی خواهیم داشت كه برای حل مشكلات یا تحلیل علتها كاربرد دارند. بیایید با ارقام شروع كنیم.

نرخها : شما باید محاسبات نرخی ابتدایی و محدودیتهای آنها را بشناسید. شما جمله‌هایی را شنیده‌اید یا خوانده‌اید كه به این معنا هستند و ً نرخ سوانح سازمان xxx   درسال قبل این چنین و آنچنان بود ً. پس چه چیزی ؟ این نرخ از كجا آمده است؟ چه معنی می‌دهد؟ چه سودی دارد؟ سؤالات بالا، سؤالات مفیدی هستند.

نرخ، شمار وقایعی است كه با در معرض آن وقایع قرار گرفتن، تقسیم شده است. تنها دلیل محاسبه یك نرخ آن است كه اختلافات آشكار را بدانیم. اگر این عرضه داشته ثابت بودند هیچ نیازی به محاسبة نرخ نبود. ما فقط می‌توانستیم از شمار وقایعی كه رخ می‌دادند استفاده كنیم و همان هم كاملاً صحیح می‌بود. به بیانی ساده‌تر، تعداد سوانعی كه ما با آنها رو به رو هستیم، به وضوح با مقدار استفادة ما از هواپیما مرتبط است.

مقدمه

كلمة ً تجزیه و تحلیل ً یكی از آن كلمات متداول است كه زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تكنیكهای استاندارد بسیار كم برای این كار وجود دارند.

برای اهدافمان، ما قصد داریم كه ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف كنیم. اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله‌ای برای سازماندهی اطلاعات ارقام  به منظو ر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بكار بریم. در مرحلة دوم، نگاهی به تكنیكهای تحلیلی خواهیم داشت كه برای حل مشكلات یا تحلیل علتها كاربرد دارند. بیایید با ارقام شروع كنیم.

اشتباه اپراتور :

سه نوع است : آنهایی كه سیستم مربوط می شوند (بواسطه ناظر) ، آنهایی كه اپراتور به علت نداشتن یا كم تجربگی مرتكب می شود و آنهایی كه ناشی از خصوصیات شخصی است .

 

دانلود مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هواییادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی

بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی

دانلود بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی

بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

مقدمه

شنوایی یک توامندی حیاتی است یک کودک عادی قادر است که از طریق حس شنوایی زبان و مهارت گفتاری مورد نیاز در تعاملات اجتماعی و از طریق مهارت های آموزشگاهی یادگرفته و به کار بندد .

ناشنوایان همانند سایر کودکان به طور بالقوه به کسب و یادگیری قادر میباشند قضاوت آنها از داده های زبان شناختی ( ورودی ) که همان مواد خام در اکتساب زبان می باشند محروم اند در واقع گنجینه ی لغات خیلی کم است .

 

طبقه بندی معلولیت شنوایی :

1-ناشنوا = اختلالات شنوایی در روند پردازش اطلاعات دارای دو گروه است

الف : ناشنوای مادرزادی :نوزاد به طور ناشنوا به دنیا می آید

ب : ناشنوای آسیب زا : ناشنوایی طبیعی بدنیا آمده ولی بر اثر حادثه یا بیماری شنوایی اش را از دست می دهد

2- کم شنوا = به کسی کم شنوا گفته میشود که برای پردازش اطلاعات از وسایل کمک شنوایی استفاده نماید

عوامل موثر بر شنوایی :

1-    علل مربوط به قبل از تولد

مسمویت و عفونت مادر در زمان پیش از تولد می تواند باعث ایجاد نقایصی در شنوایی کودک گردد

2-    موارد آسیب زا به هنگام تولد

در هنگام زایمان به علت تنگی لگن خاصره ، استفاده از خورسپس و خونریزی داخلی جمجه ناشی از ضربه وارده بر سر نوزاد می باشد

3-    عوامل مربوط به بعد از تولد .

نقص شنوایی به علت حوادث و بیماری های پس از تولد مربوط می شود 

                                       صفحه

مقدمات و تاریخچه

1- آغاز سخن

2- پیش گفتار

3- بررسی آماری و سابقه

4- تعریف استثنایی

5- تاریخچه:-

6- در ایران- 

دسته بندی و تعریف و ویژگیهای بالینی

1- انواع استثنایی

2- تعریف ها:

3- علل و عوامل

4- عقب ماندگی و اختلالات ژنتیك

5- انواع سندرم ها

6- منگولیسم یا سندرم دان

7- سندرم صدای گربه و سوپرمن و كلاین فلتر

8- عوامل ناشناخته وهیدروسفال و میكروسفال

9- مسائل دوران بارداری

10- انواع بیماری ها و ضربه ها در تمام موارد

11- سن مادر و عاملRH

12- سوخت و ساز (متابولیسم

13- عوامل فرهنگی

عكس العمل والدین

1- انواع خانواده- پذیرنده، انكاركننده و پنهان كننده

2- ارتباط خانواده با فرزند عقب مانده

3- واكنش های گوناگون خانواده

پیشگیری

1-پیش گیری

2-برنامه ریزی پیش گیری و مشاوره ژنتیك

3-مشكلات جنسی كودكان عقب مانده ذهنی

آموزش وپرورش

1-آموزش و پرورش و توان بخشی

سخن آخر-  توصیه و پیشنهادهای لازم: كلام آخر با فرجام سخن

منابع و مراجع

دانلود بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ]