سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


16 الي 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

16 الي 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

ماده 56-شوراي عالي دفاع ميتواند يك ياچندطبقه افسران ودرجه داران و افراد وظيفه خدمت دوره ضرورت راانجام داده اندو دردوره هاي احتياط و ذخيره خدمت وظيفه عمومي هستند براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي فراخوانده يا پيشنهاد بسيج همگاني به مقام رهبري بنمايد. 
نحوه احضار و مهلت معرفي فراخواندگان همچنين كساني كه بعلل ناشي از وضع جسماني يا اجتماعي يا حساسيت مشاغل آنان ممكن است از فراخوانده شدن براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي معاف شونددر آئيننامه اجرائي اين قانون كه توسط وزارتين دفاع و سپاه و به تصويب شوراي عالي دفاع ميرسد تعيين خواهد شد. 
ماده 57-كليه فراخواندگان براي خدمت دوره احتياط و ذخيره ياتجديد يا تكميل آموزش يا بسيج همگاني حقوق معادل حقوق ثابت افسران ، درجه داران و افرادكادر ثابت همدرجه خود حسب مورد از بودجه وزارتخانه هاي مربوطه دريافت خواهند داشت . 
تبصره 1-فراخواندگان موضوع اين ماده درصورتي كه كارمنديكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت باشند مابه اتفاوت حقوق و مزاياي خود را از سازمان متبوع دريافت خواهندداشت . 
تبصره 2-ميزان حقوق پرسنل احتياط و ذخيره در زمان جنگ بنابر پيشنهاد ستاد مشترك و تصويب شورايعالي دفاع خواهد بود.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

16 الي 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

‌ماده 62 - در امور كيفري، احاله پرونده از حوزه‌اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر‌همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.
ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:
الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد.
ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد، پس از‌موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقیادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه با word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه با word

چکیده
فصل اول: کلیات
حضانت در لغت و اصطلاح
معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه
معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه
ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او
تعریف علمانی حقوق و فقه امامیه از حضانت
حضانت حق است یا تکلیف والدین؟
حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت
اعراض از حق حضانت
حق تقدم پدر و مادر در حضانت
حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها
موانع یا موارد سقوط حق حضانت

فصل دوم: حضانت فرزند
حضانت فرزند
سن حضانت
سقوط حضانت
شرایط حضانت در قانون مدنی
ضمانت اجرایی قانون حضانت
حضانت فرزند، به عهده پدر یا مادر ؟
بررسی حضانت فرزند توسط مادر
حق حضانت برای مادر
سن و شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق
سقوط حضانت
شرایط حضانت در قانون مدنی
ضمانت اجرایی قانون حضانت
درباره شرایط حضانت فرزند چه می دانید؟
مفهوم حضانت
شرایط تغییر حضانت
حضانت فرزندان صغیر که پدرشان فوت کرده
نگهداری و تربیت اطفال
آشنایی با مسائل حقوقی
بررسی قانون حضانت فرزند
حضانت طفل با کیست؟
مصادیق تغییر حضانت
موارد سقوط حق حضانت
هزینه متعارف حضانت چگونه تعیین می شود؟
دادگاه صالح و ترتیب رسیدگی
ضمانت اجرای تخطی از امر حضانت
آیا شیر دادن از لوازم نگهداری است؟
ضمانت اجرای ممانعت از حکم دادگاه
فصل سوم: حقوق اسلامی حضانت (گروهی از دانشجویان ادبیات عرب)
تعریف حضانت
آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است؟
ضمانت اجرای حق تکلیف نگاهداری
تفضیل آراء
روایات
خلاصه کلام
موارد سقوط حق حضانت
فصل چهارم: پیشنهادات و نتیجه گیری
پیشنهادات اصلاحی نگارنده درباره حضانت اطفال و نتیجه گیری
منابع و ماَخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه با word

الف- منابع فارسی
- قران الکریم
- امامی،سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم،
- بطحایی،مهدی، تثبیت خانواده(رساله دکتری)، تهران، دانشگاه تهران،
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،
- همو، محشا از قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،
- شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، بی نا، چاپ اول،
- شریعتمداری، علی، روان شناسی تربیتی، تهران، بی نا، چاپ اول،
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول،
- همو، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات تهران، چاپ دوم،
- همو، حقوق خانواده، تهران، شرکت بهنشر، چاپ سوم،
- همو، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم،
- مدیرنیا، جواد، حضانت کودک، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،
- معلوف،لوئیس، المنجد، تهران، انتشارات پیراسته، چاپ چهارم،
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،
- موسوی، احمد، “حضانت کودک”، مجله کانون هدایت، انجمن ملی حمایت کودکان،
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی،1418 ه
- کتاب حقوق زنان برابری یا نابرابری، ناشر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا هها
ب- منابع لاتین
- Carbonnier, Jean, Droit Civil, 5 ed. Paris,
- Martyet, Reynaud, Droit Civil, T.I. 2 Volume, Les Persones, 2ed. PARIS,
- Mazeaud, Henri, Leon et Jean, LEcons de Droit civil. T, T. 2 volume, famike et incapacites, 4ed
- Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Driot civil franc, ais, 2 ed.T.T. parsavatier,

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او نیز در بر می گیرد. ظاهراٌ حضانت برای مادر حق  و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظارت مخالف مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی وشرایط اخلاقی لازم را دارا نباشند، این حق از انها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود

نگارنده در این مقال بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بعضی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارا ئه نماید

حضانت در لغت و اصطلاح

حضانت کلمه ای عربی ود لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی،1368،ج1،ش1720)

معانی دیگر همچون«زیر بال گرفتن، در بر گرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است (معین،1371،ج1،ص1360)

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه یا فاصبه دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازو و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص139)

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده کلمه «حضانت» تعریف نشده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت از خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال . . .» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است

معنای ولایت ابوینی در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و 387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957,g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست. با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم زوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصطلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی

تعریف علمانی حقوق و فقه امامیه از حضانت

در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده که پاره ای از آنها ذکر می شود: «حضانت . . . عبارت است که از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، 1368، ج1، ش 1720)

دکتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف کرده است که حضانت یا نگهداری اطفال، حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، 1339، ج2، ص1699). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلکه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً که دامنه حقوق و تکالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است

در فقه شیعه نیز حضانت به این صورت تعریف شده که حضانت به فتح حاء، ولایت بر صغیر و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربیت و آنچه که به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی روی رختخواب، بلند کردن و نظافت و شستشوی او و لباس هایش و بالاخره سرمه کشیدن به چشمان طفل، خوراک، پوشاک و سایر اموری که بدان نیازمند است (نجفی، 1418 هـ، ج 30، ص 348)

حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است (کاتوزیان، 1375، ج2، ص139). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است که متناسب با معنای لغوی نیز می باشد

قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت اطفال به طوری که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد»

مواد 1168 الی 1179 که مشمول دایره حضانت را ذکر می نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می شود، بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پردخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت که در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است که از مفهوم مخالف ماده 1173 ق.م استفاده می شود که مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند» ملاحظه می شود که پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می شوند که «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در خطر باشد» بنابراین حضانت نمی تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید

در ماده 12 آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است

حضانت حق است یا تکلیف والدین؟

اگر به پیروی از اصطلاحات مرسوم، حضانت را مطلقاٌ حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق که عبارت است از«سلطه و اختیاری که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد»(کاتوزیان،1346،ش195)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند تعهد خصوصی درباره آن منعقد کنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاٌ حکم قانونگذار یا تکلیف ناشی از این حکم بدانیم با توجه به اینکه«حکم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذارکه یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می داردیا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند»(همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله قرارداد کار و شرایط آن با word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قرارداد کار و شرایط آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله قرارداد کار و شرایط آن با word

فصل اول  
تعاریف و مفاهیم  
ماده 1 . پیمان  
ماده 2 موافقتنامه  
ماده 3 . شرایط عمومی  
ماده 4 شرایط خصوصی  
ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار  
ماده 6 کارفرما  
ماده 7 . پیمانکار  
ماده 8 . مدیر طرح  
ماده 10 . رئیس کارگاه  
ماده 11 . پیمانکار جزء  
ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه  
ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل  
ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه  
ماده 15 روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها  
فصل دوم  
تاییدات وتعهدات پیمانکار  
ماده 16 تاییدات پیمانکار  
ماده 17 . کارکنان  
ماده 18 . مسئولیت حسن اجرای کار ،‌برنامه کار ، گزارش پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه  
ماده 19 . کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها  
ماده 20 تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات وماشین آلات  
ماده 21 . حفاظت ازکار وشخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبتهای لازم  
ماده 22 ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها وابلاغ دستور کارها  
ماده 23 . حفاظت تاسیسات زیر بنایی وتغییر وضع آنها  
ماده 24 . واگذاری ، پیمانکاران جزء  
ماده 25 . اجرای کار در شب  
ماده 26 آثار تاریخی و اشیای عتیقه  
ماده 27 . اقامتگاه قانونی  
فصل سوم  
تعهدات و اختیارات کارفرما  
ماده 28 تحویل کارگاه  
ماده 29 تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان  
ماده 30 تغییر مدت پیمان  
ماده 31 مدیریت اجرا  
ماده 32 نظارت بر اجرای کار  
ماده 33 . مهندس ناظر  
فصل چهارم  
تضمین ،‌پرداخت ،‌تحویل کار  
ماده 34 تضمین انجام تعهدات  
ماده 35 . تضمین حسن انجام کار  
ماده 36 پیش پرداخت  
ماده 37 پرداختها  
ماده 38 پردختهای ارزی  
ماده 39 تحویل موقت  
ماده 40 صورت وضعیت قطعی  
ماده 41 . تحویل قطعی  
ماده 42 مسئولیتهای دوره تضمین  
فصل پنجم  
حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف  
ماده 43 بروز حوادث قهری  
ماده 44 ممنوعیت قانونی  
ماده 45 حقوق انحصاری ثبت شده  
ماده 46 موراد فسخ پیمان  
ماده 47 اقدامات فسخ پیمان  
ماده 48 خاتمه پیمان  
ماده 49 . تعلیق  
ماده 50 هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار  
ماده 51 صورتحساب نهایی  
ماده 52 تسویه حساب  
ماده 53 حل اختلاف  
ماده 54 قوانین و مقرارت حاکم بر پیمان  
شرایط خصوصی  

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده  2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است

ماده 2 موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند

ماده 4 شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است

 

ماده 6 کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند

ماده 7 . پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود

ماده 10 . رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند

ماده 11 . پیمانکار جزء

پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد


ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه

الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید

ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود

د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند

ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود

تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه واعلام شده است

ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر کار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد ومدارک پیمان ،‌در آن ایجاد می شود

د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است

ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریک از اقلام کار ، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است . در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد

و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کا ر، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است  که مدت اولیه پیمان نامیده می شود

ماده 15 روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها

الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است

ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است

ج ) هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند

د) عنوانهای به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارک پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و

نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد

فصل دوم

تاییدات وتعهدات پیمانکار

ماده 16 تاییدات پیمانکار

موارد زیر را پیمانکار تایید می نماید

الف ) تمام اسناد ومدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده واز مفاد آن کاملا آگاه شده است

ب ) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات وابزار اجرای کار طبق مشخصات درمحل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است

ج) محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است واز وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال ، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است

د ) از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه های اجتماعی ، مالیاتها ، عوارض ودیگر قوانین و مقررات ، که تا تاریخ تسلیم پیشنها د معمول ومجرا بوده است ، کاملا مطلع بوده ومتعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده ، برعهده پیمانکار است

ه ) در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی ازمفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعدا از هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد

به هر حال ، پیمانکار تایید می نماید که هنگام تسلیم پیشنها د  ‌مطا لعات کافی انجام داده و هیچ وردی باقی نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید

ماده 17 . کارکنان

الف ) پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان ، خدماتی برای پیمانکار انجام می دهند ، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند. اگر در اسناد ومدارک پیمان ، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد ، پیمانکار متعهد است قبلا وضعیت استخدام ، مانند میزان حقوق ومزایا ، مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی ربط و تامین هزینه های مربوط ، برای استخدام آنها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نماید . تشخیص لزوم وحدود تسهیلات مزبور با کار فرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد

ب ) تامین نیروی انسانی موردنیاز ومحل سکونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است

پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند ، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه می شود،‌نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی تواند هزینه های دیگری ، مانند هزینه حمل را به قیمتهای خرید اضافه کند

ج) کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه ،‌و کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت واجازه کار باشند

د )‌پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها را بدون اجازه مسئولان ذی ربط استخدام نماید . همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست ، خودداری کند

ه) پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرا ردهد مهندس ناظر می تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید

و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبا پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ،‌طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است ، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار ، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید واگرمطالبات پیمانکار کافی نباشد ، از محل تضمینهای پیمانکار تامین کند. در صورتی که نمایند ه پیمانکار ، باوجود اخطار مهندس مشاور ، از حضور برای پرداختها خوددای کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام دهد ،‌بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار  تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است ، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید

ز) پیمانکار می کوشد تا حد ممکن ، کارگران موردنیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار ، که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند ،‌انتخاب کند و به کار گمارد

ح )‌پیمانکار موظف است به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی ، مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است

ط ) در اجرای این پیمان ،‌پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است ، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جز، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شودند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب رابرای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد ، و در صورت تکرار ،‌می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. در این صورت ،‌پیمانکار متکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنارشدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند

ماده 18 . مسئولیت حسن اجرای کار ،‌برنامه کار ، گزارش پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه

الف ) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد

ب ) پیمانکار متعهد است که سازمان ، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان ، یا مدت دیگری که در اسناد ومدارک پیمان تعیین شده است ،‌تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارک پیمان ، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمان تفصیلی و بهنگام کردن آن تعیین شده باشد ، پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد

ج ) در صورتی که حین اجرای کار ، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است ،‌موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییرداده شود ، مراتب را با ذکر دلیل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور ، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد قبول است ، پس از تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می کند. بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان  از میزان تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد

اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود ، پیمانکار باتوجه به نظر مهندس مشاور ،تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می کند وبه شرح پیشگفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب ،‌تسلیم مهندس مشاور می نماید

د) پیمانکار متعهد است ه هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما ، که به نحوی با موضوع قرار داد مرتبط هستند ، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ می شود

ه ) پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه ، گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شکل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می کند. این گزارش ‌شامل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده ،‌میزان پیشرفت یا تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی ، مشکلات وموانع اجرایی ، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه ، تعداد ونوع ماشین آلات موجود و آماده به کار ، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می باشد . در صورتی که جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد ومدارک پیمان تعیین شده باشد ، پیمانکار موظف به رعایت آن ست

و) پیمانکار متعهد است که یک نسخه از برنامه ، نمودارها و جدولهای پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا درصورت لزوم ،‌مهندس مشاور وکسانی که اجازه بازدید از کارگاه را دارند ، از آن استفاده کنند

ز ) پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبلو مهندس مشاور باشد ، به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد وعملیات اجرایی ، بامسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور ، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه ، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، معرفی کند

پیمانکار باید به منظور اجرای کار ودریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت ، اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد. هرنوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود ، درحکم ابلاغ به پیمانکار است

پیمانکار می تواند ، در صورت لزوم، رئیس کارگاه را عوض کند،‌مشروط به اینکه پیش از تعویض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد

ماده 19 . کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها

الف ) پیمانکار‌پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، ‌باید نقاط نشانه ومبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد ،‌درستی آنها را تایید واعلام دارد و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود وملاک شروع عملیات قرار گیرد . بدیهی است که پس از آغاز عملیات هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست

پس ازتحویل هر قسمت از کارگاه ، پیمانکار باید بی درنگ ، نقاط نشانه ومبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگهداری کند

ب ) پیمانکار متعهد است که نقشه ها ها ، امتدادها و محورها را بانظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس کند . در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور وکارفرما صورتمجلس می کنند

تراز کف پی بناها و زیر سازی راهها وتمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند وبعدا مرئی نیستند ، یا به هر صورت ، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها ،‌صورتمجلس شود وبه امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد.این صورتمجلسها  ملاک اندازه گیری در تنظیم صورت وضعیتها ست اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد وتایید شود ، پیش از آنکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بر دارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدهای لازم و تایید انجام کار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد واصلاح کار اقدام کند

ج ) اندازه گیری ها براساس نقشه های اجرایی ، دستور کارهای اجرا شده و صورتمجلسها ، که شامل کروکیهای لازم و روشن است ،انجام می شود

ماده 20 تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات وماشین آلات

الف ) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد . تامین آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، و به طور کلی ، تجهیز کامل کارگاه ، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد ومدارک پیمان لازم است ، به عهده پیمانکار می باشد ، مگر اینکه در اسناد ومدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد

ب ) تامین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه در اسناد ومدارک پیمان ،‌ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه ودر کارگاه نگهداری می کند ، باید به قرار زیر باشد

1)  اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعدا معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق بامشخصات فنی ، بیش از سفارش ، به تایید مهندس مشاور برسد. در هر حال ، از نظر مرغوبیت باید کاملا طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس مشاور قرار گیرد

2)   اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد ومدارک پیمان با تعیین آنها ضمن اجرا ،‌ از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی کاهد. بدین روی ، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور وکارفرما قرار گیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر  دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل ، اضفاه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بها، به اقتضای مورد ، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود. پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگرمصالح معدنی است

3)  3) نوع، مقدار وتاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود . مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا اندازه گیری باشد . انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد

ج) هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد ، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می کند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد

د) درمواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ی ربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید . هرگاه ضمن اجرای کار ، محدودیتهای جدیدی پیش اید که به علت آن ، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را ، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند،‌از خارج از کشور تهیه و وارد کند ، مراتب را با ذکر دلیل وارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات ، تصمیمگیری نماید

ه) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین کند. هرگاه ضمن اجرای کار ، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آلات وابزار موجود پیمانکار ،‌برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار، مناسب نیست ، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار مکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید ، تکمیل وتقویت کند،‌بدون اینکه برای این کار ، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد

و)‌پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است ،از کارگاه خارج کند . در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی که درکارگاه مورد نیاز نیست ،‌پیمانکار ،‌تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند. مهندس مشاور ، به تقاضای او رسیدگی میکند، و در صورتی که موجه باشد ، اجازه خروج میدهد

ز) در صورتی که طبق اسناد ومدارک پیمان ، تامین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند وبه صورت دایم در کار باقی بماند، در تعهد کارفرما باشد ، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست ، مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است

ح ) اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تکلیفی برای تهیه غذا ؤ‌مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرماؤ مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گاشته شود، پیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تامین آنها ، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد

ماده 21 . حفاظت ازکار وشخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبتهای لازم


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ریشه های معماری مدرن با word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ریشه های معماری مدرن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ریشه های معماری مدرن با word

ریشه های معماری مدرن

دنیای جدید و معماری جدید

تصور فضایی جدید

سوراخ سوزنی هنر مدرن

ریشه های معماری مدرن

مکان جدید

معماران مطرح خارجی

چارلز جنکس;

منتقدان چارلز جنکس چه می‎گویند؟

پیتر آیزنمن

پل شپارد

مایکل سورکین

ریچارد وستون

آلبرتو پرز گومس

پیتر دیوی

پارادایم‎های معماری

1 الگوهای مکانیکی

2 معماری ارگانیک;

3 معماری مبتنی بر کامپیوتر

5 معماری مبتنی بر اشکال زمین

6 معماری کیهان‎شناختی

7 الگوواره دال معماگونه

خداوند زیباست

1- ( پل رودخانه سورن – ابراهام داربی – 1779 انگلستان )

2- قصر بلورین  ( Crystal palace   ) – جوزف پاکستون 1851 – انگلیس – لندن

3- ( برج ایفل (iffel Tower   ) – گوستاو ایفل  1889-1888 – فرانسه – پاریس 

4- ( تالار ماشین The machin hall – دوترت و کنتمین – 1889 – فرانسه – پاریس )  62

ریشه های معماری مدرن

هنر مدرن و معماری مدرن به یکدیگر تعلق دارند. هدف هردوی اینها کمک به انسان برای یافتن جای پای وجودی دردنیای جدید از طریق تجسم و ویژگی‌های آن است. خصلت هنری معماری مدرن را پیشگامان آن تشخیص دادند. لوکوربوزیه تأکید خاصی به این دیدگاه داش، به طور که در تمام سه فصلی که در کتاب خود درباره «معماری» به نام ارائه کرده، همین نظر را مطرح می‌کند: « شما سنگ، چوب و بتن را به کار می‌گیرید و با این مواد خانه و کاخ می‌سازید. این کار، ساختن است. نوعی سازندگی در کار است.سپس ناگهان احساسات درونی‌ام را بر می‌انگیزید، حالم را خوب می‌کنید، و من خوشحال می‌شوم و آن را زیبایی می‌خوانم. این معماری است و هنر در آن نقش دارد.» حتی میس ون دروهه که به کلی «خشکه مقدس» ترین پیشگامان تلقی می‌شود، در مقدمه نشریه رسمی Wessenhofsiedlang همان عقاید را بیان می‌کند: «امروز کاملاً ضرورت دارد تأکید شود که سکونتگاه جدید، به رغم جنبه‌های فنی و اقتصادی آن، مسئله‌ای هنر است. این امر تنها از طریق تلاش‌های خلاق می‌توان به آن دست یافت.» دست آخر آنکه، میس ون دروهه کلکسیونر نقاشی‌ها کلی (و نه موندریان!) شد. بدین لحاظ، جنبش مدرن در معماری، در واقع جنبش هنری بود

اما آیا این امر مغایر با تعبیر رایج از معماری مدرن به عنوان معماری «کارکردگرایی» نیست؟ مسلماً لوکوربوزیه، گروپیوس و میس توجه خاصی به کارکرد داشتند، اما هیچ‌یک از آنها معتقد نبودند که فرم صرفاً از کارکرد «پیروی می‌کند». پیش از این نقل قولی از لوکوربوزیه شد؛ او در ادامه می‌گوید: «شما استفاده از مواد سست و دست به کار شدن با مواضع کم و بیش سود جویانه روابط خاصی را به وجود می‌آورید که عواطفم را بر می‌انگیزید. اینها نوعی از آفرینش بسیار دقیق ذهن شماست. این معماری است.» کارکردگرایی افراطی در طول سال‌‌های رهبری گروپیوس در باهاوس نیز دنبال نشد. ان رویکرد تنها در سال 1928، زمانی که هانس مه یر مدیریت باهاواس را بر عهده گرفت ، ارائه گردید. همان سال مه‌یر در بولتن مدرسه نوشت: «تمام چیزها در این جهان محصول فرمولی هستند که عبارت است از: کارکرد ضربدر اقتصاد. بنابراین تمام این چیزها آار هنری نیستند. کال هنر ترکیب است و بنابراین بی‌فایده. کل زندگی کارکرد ست و بنابراین غیرهنری.» نتیجه آنکه کارکردگرایی مه‌یر در حاشیه جنبش مدرن باقی ماند. هر چند این موضوع پس از جنگ جهانی دوم به دست نیروهایی که اساساً به اقتصاد و کارآیی علاقه‌مند بودند دنبال شد، و آنان تا آنجا پیش‌رفتند که به آن «کارکردگرایی زشت» لقب دادند. کارکرد گرایی زشت به عوض ایجاد هدف هنری معماری مدرن، ساختمان را به فعالیتی صرفاً عقلانی تقلیل داد که با تحلیل منطقی و «شیوه‌های طراحی» هدایت می‌شد

پیش از آنکه در نظر آوریم که چگونه معماری مدرن اهداف هنری‌اش را در کار جا انداخت، به طور کلی باید سخن چند درباره بعد هنری معماری اضافه کنیم. معماری به عنوان هنر، جهانی رؤیت پذیر را می‌سازد. ظاهراً این جهان با آن جهانی که هنرهای تجسمی می‌سازند همخوانی ندارد. اثر معماری ماهیت و بستگی‌های موجودات بشری ، جانوران یا چیزهای دیگر را بر ما آشکار نمی‌کند. به طور کلی، معماری هیچ چیزی را به تصویر نمی‌کشد؛ پس معماری چه کاری انجام می‌دهد؟ معماری بیش از آنکه چیزی را نمایش دهد شیوه‌های متفاوت هستی بین زمین و آسمان را مجسم می‌کند. البته تمام چیزها با زمین و آسمان رابطه دارند، و این رابطه بخشی از جهان آنهاست، در ساختمان‌ها این جنبه اهمیت اساسی می‌یابد، یا به بیان دیگر، ساختمان‌ها، آنچه را که ما «مکانمندی» جهان می‌نامیم نشان می‌دهند. ساختمان‌ها این کار را با قرار گرفتن روی زمین، سربرافراشتن به سوی آسمان، گسترده شدن د در جهت افقی، و باز و بسته شدن به اطراف خود انجام می‌دهند. لوکوربوزیه از زمان «بیانیه»‌ای که پیش از این نقل شد می‌گوید: «; گیریم که دیوارها به همان طریقی که من پیشنهاد می‌کنم به سوی عرش سر برافراشتند. من نیات شما را درک می‌کنم. روحیه شما مهربان، وحشی، دلربا یا شریف است. اما سنگ‌هایی که برپامی‌دارید باید این را به من بگویند.» یعنی لوکوربوزیه به طور ضمنی میگوید که معماری تا اندازه‌ای فراتر از هنر سازماندهی فضایی است.  این نکته مسلماً خصیصه اصلی هر اثر معماری است که فضایی عرضه کند که امکان می‌دهد زندگی «اتفاق بیافتد». اما این فضا باید با فرم‌های ساخته شده در کار مشخص باشد تا بتوان گفت مکان است، یعنی زندگی می‌تواند در آن «رخ دد». زمانی که چیزی اتفاق می‌افتد، در واقع می‌گوییم که زندگی توانسته است رخ دهد.»، یعنی به طور ضمنی می‌گوییم که خیلی بی‌معنی است که درباره زندگی از یک سو و مکان از سو دیگ صحبت کنیم. مکان جزء مکمل حیات بشری است، و این فرصت مناسبی برای معماری است تا مکان‌هایی عرضه کند که مناسب زندگی انسان باشد. منظور از مناسب بودن مکان تنها آن نیست که کارکردها را برآورده سازد، بلکه مکان باید با استفاده از شیوه‌های قرار گرفتن، سربرافراشتن، گسترده‌شدن، باز و بسته شدن، شیوه بودن بین زمین  و آسمان را تجسم بخشد. این شیوه‌ها مظاهر آن ویژگیهایی اند که بیانگردرک کلی حیاد در جهان است. “mood”  واژه ای است که در ترجمه انگلیسی کتاب لوکوربوزیه برای این معنا به کار رفته است

در گذشته تصور فضا و فرم همچون انگاره‌هایی یکپارچه می‌نمودند که همزمان دارای  خصوصیات اصلی (کلی) و محلی (تفصیلی) بودند. چنین انگاره‌هایی عبارت‌ بودند از ستون، طاق، ستنوری، برج، هرم، و سقف گنبدی. لوکوربوزیه با درک این مطلب معماری را به عنوان «بازی استادانه، درست  و شکوهمند حجم‌هایی که در پرتو نور گرد یکدیگر می‌آیند; و بدین لحاظ مکعب، مخروط، کره، استوانه، و هرم فرم‌های بسیار مهمی‌اند;» تعریف می‌کند. همانطور که پیش از این خاطر نشان شد، معماری مدرن تصور فضایی جدیدی از فضا و فرم، که «همزمانی رویدادها» را به عنوان نقطه عطف در نظر می‌گیرد، به دست می‌دهد. این تصورات ریشه‌هایی در ساختار «فلزی و شیشه‌ای» قرن نوزدهم دادند و پیش از سال 1900 به صورت «دستور زبان» منسجم طراحی به دست فرانک لوید رایت ایجاد شدند. در سال 1914، لوکوربوزیه ساختار اسکلتی برای خانه‌های “Dom-ino” ی خود با هدف «آزاد سازی فضا از یوغ دیوارهای باربر» طراحی کرد و «ترکیبات بی‌شمار آرایه‌بندی‌های داخلی و روزنه‌های نما» را امکان پذیر ساخت. او با «پنج اصل معماری جدید»ش در سال 1926، تعریف دقیقی از ایده‌های جدید به دست داد. یکی از این اصول «پلان آزاد» نامیده می‌شود؛ و این اصطلاحی است که همواره در نظریه پردازی معماری اهمیت عمده‌ای داشته است.  بعداً مبدأ اهمیت پدیدارشناسی آن را مطرح خواهیم ساخت؛ تا اینجا فقط می‌توانیم بگوییم که پلان آزاد عاملی برای رفع نیازهای فضایی زندگی مدرن را یافت. با توجه به پلان آزاد، اصل دیگری مطرح می‌شود که «نمای آزاد» نامیده می‌شود.لوکوربوزیه در دو اصل دیگر خود، رابطه جدید ساختمان نسبت به زمین وآسمان را تعریف می‌کند. فرم‌های جدیدی که به دست پیشگامان اجرا شدند توانستند تا اندازه‌ای جانشین «انگاره‌های» گذشته شوند. پیلوتی، پنجره‌های کشیده، و بام مسطح در واقع نوعی اهمیت نمادین به دست آوردند. با اینکه عناری جدید مانند سبک‌ها «زبان» یکپارچه‌ای برای فرم‌ها نبودند، اما به نظر می‌رسد یکپارچگی ظاهری در طول دهه 1920، تولد «سبک بین‌المللی» جدیدی را نشان می‌دهد

      لوکوربوزیه در پروژه خود برای اتحاد ملل به سال 28-1927، تصورات جدیدی را برای کار با مقیاس بزرگ مطرح می‌کند، که برداشت‌های کلی از وجوه غیرمستقیم کار را نز بیان می‌دارد. در این پروژه فضا امکاناتی ایجاد می‌کند که از طریق آنها فرم ساخته شده آزاد می‌گردد، و بدین ترتیب ساختمان با اطراف خود در می‌آمیزد، در عین حال همان‌‌طور که به وضوح گفته می‌شود، حجم‌ها به اجزاء و کل هویت می‌بخشند. بدین ترتیب پروژه «اتحاد ملل» تصورات جدیدی از فض و فرم را ، به علاوه نیز به تحقق چیزهایی از ان دست، به تصویر می‌کشد؛ در واقع معماری فقط مسئله چگونگی انجام کارها نیست، بل اینک چه چیزی  انجام می‌گیرد نیز هست. «آنچه» که وظیفه ساختمان است، تجلی شیوه زندگی است، و شکل معماری مدرن بر طبق مکانمندی جهان جدید، تعریف دوباره وظایف ساختمان بود، و باید به راه‌حل‌هایی می‌رسید که واقعاً معاصر باشند

یش از این اشاره کردیم که خانه، وظیفه اصلی ساختمان‌سازی در معماری مدرن بود، فرانک لوید رایت، به طور کلی تعبیر جدیدی از خانه به دست داد. وی در کتابش با عنوان «خانه طبیعی» نظر خود را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: «در آغاز پی بردم که سکونتگاه اساساً مانند غار نیست، بلکه مانند سرپناه وسیع در هوای آزاد، همیشه به چشم‌انداز – به بیرون و درون است – » کارهای نخستین رایت در سال‌های 1910 و 1911 در آلمان منتشر شد و موجب انقلابی در رویکرد معماران اروپایی گردید. سی. آر. اشبی در مقدمه یکی از چاپ‌های آلمانی کتاب می‌نویسد: «رایت پی‌برده که ایده‌های جدیدی (یعنی ایده‌هایی مثل سولیوان) را برای خانه شخصی به کار برد، و خانه جدیدی خلق کند که کاملاً بی‌سابقه است;»،

اما شیوه جدید زندگی، تجدید نظری در وظایف ساختمانی همگانی را نیز طلب می‌کرد. در طول قرن نوزدهم تعداد زیادی ساختمان‌های جدید در بازسازی جامعه مطرح شد. برخی از آنها تعبیرها وتفسیرها عملکردهای مشخص ساختمانی بودند، اما بسیاری دیگر، مانند آنهایی که به تولید وتوزیع مربوط می‌شدند، کاملاً جدید بودند. برخی کارهای قدیمی نیز اهمیت تازه‌ای به دست آوردند، به ویژه تئاتر و موزه که به عنوان «معابد زیبایی شناختی»، همچون کارهای «پیشرو» ساختمانی، جانشین ساختمان‌های کلیسا شدند. معماری رسمی این دوره، سبک‌های تاریخی را به عنوان راه‌حل به کار گرفت، و برای به وجود آوردن سبک برگزیده توجهی هم به آن«تطبیق» با آن مسئله روز کرد

به طور کلی وظایف ساختمانی جدید در دو تیپ ساختمان اصلی حل شده بودند: سالن یکپارچه و برزگ، و«آسمان خراش» بلند مرتبه. هردو تیپ از الگوهای شناخته شده سرچشمه می‌گرفتند، اما این الگوها تعبیر کاملاً جدیدی از الگوهای نامبرده بودند. سالن و آسمانخراش در واقع به عنوان نشانه‌های دنیای آزاد جدید تلقی می‌شدند. در توصیف همزمان «کریستال پالاس» می‌خوانیم که در این ساختمان «هیچ چیز بین داخل اشیاء و آسمان باز» وجود ندارد، و لویی سالیوان که مشارکت مسلمی در بسط آسمانخراش داشت، کریستال پالاس را به عنوان ساختمانی دارای «بی‌نهایت طبقه»، تعریف می‌کند. موضوع شهر، مورد توجه خاص پیشگامان معماری مدرن بود. شهر به عنوان مکان اصلی که زندگی انسان در آن اتفاق می‌افتد، آن را بیش از هر ساختمان مجردی مظهر شیوه زندگی هر عصری می‌سازد. زمانی که زندگی هر چه شهری‌تر می‌شود،این قضیه بسیار مهم می‌گردد. ظاهراً شهر بسته و نسبتاً تاریخی، دیگر با ساختار جهان آزاد جدید همخوانی ندارد واین همان چیزی است که باعث زوال تدریجی شهرهای قدیمی در طول قرن نوزدهم شد. شرایط ناسالم و پر ازدحام زندگی، و بی‌نظمی شهری، به نظم روز بدل گردید، و به نظر می‌رسید که نوسازی اساسی لازم باشد. بدین ترتیب دیدگاه شهر سبز به وجود آمد که بازگشت به «شادمانی ذاتی» انسان از خورشید، فضا و طبیعت سبز را سوگیری کرده بود.در عین حال شهر سبز می‌بایست جان آزاد را همان طور که ابراز شده است بسازد. برای قطعی شدن این ایده پلان آزاد از ساختمان به شهر منتقل گردید، و الگوی جدید شهری ساخمان‌های قطعه قطعه مستقل پدید آمد که جانشین خیابان‌ها، میدان‌ها و بلوک‌های شهر سنتی شد. لوکوربوزیه این دید جدید را به تعبیر «کلاسیک» آن در پروژه‌های زیادی نشان داد، که آغاز آنها پروژه «شهر معاصر برای سه میلیون نفر» در سال 1922 بود، و نقض تعیین‌کننده‌ای نیز در شکل‌گیری نظریه مذکور داشت. البته جای تردید است که ایده پلان آزاد برای ایجاد شهر می‌تواند از بین رفته تلقی گردد، بلکه وجود آن به تمایلات و حالات روحی انسان مجرد و مقیاس کوچکتر محیطی مربوط می‌شود.علاوه بر آن با درنظر گرفتن تعریف لویی کان، شهر «مان نمادهای گردآمده» است ، و بنابراین مکانی است که پسر کوچکی، همان‌طور که پیاده از میان آن می‌گذرد، می‌تواند چیزهایی را ببیند که آن چیزها آنچه را که او می‌خواهد در کل زندگی‌اش انجام دهد به او می‌گویند.» شهرهای گذشته این ویژگی را داشتند، در حالی که شهرسبز چنین مشارکتی را معولاً در نظر نمی‌گیرد. با این حال این بدان معنا نیست که شهر باید به شکل بسته و ساکن برگردد. شهر مدرن باید باز و پویا باشد، بی‌آنکه هویتش را به عنوان مکان از دست بدهد. معماران مدرن، نخست با خاطر نشان کردن لزوم در نظر گرفتن «قلب» یا «هسته» برای شهر. و بعد با ارائه الگوهای متراکم، نتوانستند به این شکل نزدیک شوند اما شهر باز همچنان رشد کرد

شهر به عنوان مکان نهادهای گرد هم آمده، شکل نمادینی نیز هست که شیوه زندگی مردم را به وجود می‌آورد و آن را نشان می‌دهد. دلیل نسبی کیفیت ضعیف انگاره ساختمان‌های عمومی، بین دو جنگ به وجود آمد، ومتعاقب آن تقاضا برای «عظمت جدید» مورد توجه قرار گرفت. تقاضا برای عظمت جدید به معنای انحراف از هدف اصلی معماری مدرن یعنی تجسم دنیای جدید نیست، لکن ما باید نتایج کامل این هدف را به تصویر بکشیم. بی‌تردید، ساختمان «یادبود»، جهان جامع‌تر و همگانی‌تری را نسبت به ساختمان سکونتگاه شخصی ارائه می‌کند؛ و بنابراین می‌تواند به عنوان کانون محیط زیست مطرح گردد. برای رسیدن به چنین رابطه پرمعنایی بین عناصر میط زیست، به زبان منسجم فرم‌ها نیاز است. بدین لحاظ، تقاضای عظمت جدید، مستلزم آن است که تصرورات جدیدی از فرم و فضا با چنین زبانی پرورانده شوند. در واقع به نظر می‌رسد موضوع «زبان معماری» باید در بحث جاری معماری نقش اساسی داشته باشد. با اینکه زبان مدرن باید متفاوت از سیستم‌های بسته سبک‌ها باشد، اما باید وضعیت جهانی جدید را، بی بازگشت به بازی التقاطی و سطحی با فرم‌ها پوشش دهد

نیاز به معماری پرمعناتر، نیاز به «منطقه‌گرایی جدید» را نیز در بر می‌گیرد. نظر به اینکه مدرنیسم اولیه اساساً به ساختارهای کلی جهان جدید توجه داشت، و بنابراین رو به سویی داشت که معماری «بین المللی» شود، اما بعداً آشکار شد که جهان آزاد بدان معنا نیست که تمام مکان‌های خاص لزوماً هویت‌شان را از دست بدهند و جملگی شبیه به هم شوند.  جهان آزاد، جهان ارتباط و تغییر است، و مستلزم نوعی گونه‌گونی ‌است. به بیان دیگر، زندگی ضرورتاً با خصوصیات محلی رابطه دارد، و تجسم هر نوع جهان باید تجلی این خصوصیات را در بر گیرد. اینکه معماری مدرن می‌تواند ریشه در محل داشته باشد، نخستین بار در دهه 1930 با اطمینان راسخ به دست آلوار آلتو نشان دهده شد. گیدیون می‌نویسد، «آلتو هر جا که می‌رود، فنلاند با اوست. فنلاند با آن منبع انرژی نهفته‌اش که همیشه در کار آلتو جاری است، او را مجهز می‌سازد. این نکته مانند اسپانیاست با پیکاسو، و ایرلند با جیمز جویس.» گیدیون اهمیت این گستردگی حوزه معماری مدرن را نیز درک کرده بود: «نکته‌ای وجود دارد که معمار مدرن باید یاد بگیرد: پیش از آنکه طرح‌هایی تهیه کند، در آغاز و مقدم بر هر کاری باید بررسی دقیق – یا شاید بتوان گفت، بررسی محترمانه‌ای – از شیوه زندگی (فضای حاکم جاری) از مکان و مردمی که می‌خواهد برای آنها سازندگی کند، به عمل آورد. این منطقه گرایی جدید همان‌قدر که نیروی برانگیزاننده‌اش توجه به فردیت و خواسته‌ها دارد، نیازهای عاطفی و مادی هر منطق را نیز برآورده می‌سازد»

«عظمت خواهی جدید» و «منطقه گرایی جدید» خواسته‌هایی مرتبط به یکدیگرند؛ هر دو با معنا و مفهوم سر ور کار دارند، و هر دو وجود زبان فرم‌ها را امری بدیهی فرض می‌کنند؛ و این نوعی سنت است، که یکی بر فراگیر بودن آن و دیگری بر جنبه‌‌ های محلی موقعیت تأکید دارد. در واقع گیدیون برداشت خود از اصول و بسط معماری مدرن را در عبارت «رشد سنت جدید» خلاصه می‌کند

مکان جدید

تأمین سکونتگاه جدید برای بشر، چیزی فراتر از برپایی خانه‌های مدرن است. انسان تنها در خانه‌اش «سکنی نمی گزیند»؛ او در کنار همشهری‌هایش در مؤسسات عمومی و فضاهای شهری نیز زندگی می‌کند. از این رو برای تجربه تعلق و مشارکت، شناسایی وسیع و گسترده امری ضروری است. هدف از این شناسایی ویژگی مکان است، که با ساختارهای طبیعی و همچنین مصنوعی تعیین می‌شود. بنابراین هدف غایی معماری، خلق و محافظت از مکان است. بگذارید تکرار کنم که مکان می‌تواند به عنوان سنتز سازماندی فضایی درک شود و فرم ساخته شده (به طور قیاسی، سکونتگاه، سنتز تشخیص موقعیت و شناسایی است)، و معنای آن با زبان معماری یا سنت نشان داده می‌شود. همچنین می‌توان اضافه کرد که معماری تنها مسئله چگونه و چه نیست، بلکه مسئله کجا نیز هست

بنابراین، مسئله نهایی ما این است که معماری در خلق مکان‌های رضایت‌بخش برای شیوه جدید زندگی موفق بوده است. با وجود این ، مکان مدرن مکانی است که هویت خاص خود را دارد. البته در عین حال، مکان باید دارای نوعی آشکارگی یا فراخی واقعی باشد که حضور همزمان «مکانهای بیشمار» را نشان دهد. گفتیم که برخی از ابزارهای لازم برای حل این مسئله ، یعنی تصور جدید از فضا و فرم، قوام گرفته بودند. همچنین خاطر نشان کردیم که این ابزارها برای حل آن وظایف ساختمان که مکان مصنوعی تعیین می‌کرد، مورد استفاده قرار گرفتند. دست آخر این واقعیت را یادآوری کردیم که جنبش مدرن مدت‌ها پیش نیاز به عظمت و منطقه گرایی جدید، یعنی نیاز به فرم‌های نمادین جدید، را تشخیص داد. اینجا شرایط لازم برای خلق مکان‌های معاصر وجود دارند، و در این میان می‌توان به تلاش‌های بسیار چشمگیر برای حل ملموس این مسئله نیز اشاره کرد. در فصول بعد، درباره «چگونه» و «چه» و «کجا» ی معماری مدرن به تفصیل بحث خواهد شد؛ و نقاط ضعف و دستاوردهای ممکن آن نیز خاطر نشان خواهد گردید

اما پیش از ادامه بررسی‌ها، اشاره به برخی مخاطرات که رشد این سنت جدید را مانع شدند، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. به طور کلی آنها پیامد اعتقاد یک بعدی در منطق و دودستگی تفکر و احساسی بودند که ریشه در عصر روشنگری داشت. ظاهراً معماری مدرن قرار نبود به عنوان شقی از فن‌آوری عقلانی عمل کند، بلکه می‌بایست به عنوان مکمل آن در نظر گرفته می‌د. پیشگامان، جهان جدید را قبول داشتند، اما می‌خواستند بعد هنری آن را که در مرحله ابتدایی آن به فراموشی سپرده شده بود، به آن بازگردانند. برج ایفل تجلی شکوهمند این هدف است. گرچه پیشگامان در کارهای خاص خود موفق بودند،اما شیوه‌هایی را به کار بردند که بی‌نقص نبود. اثر هنری هرگز نتیجه تحلیل منطقی نیست و نمی‌تواند به عنوان آینده‌ای از «شیوه بیان» انتزاعی درک شود. اثر هنری همیشه بر نگرش یا «انگاره» ای کلی استوار است که به تجمیع عناصری که به طور منطقی تعلقی به یکدیگر ندارند می‌پردازد. هنر اساساً غیرمنطقی است و نمی‌توان آن را با اصطلاحات علمی توصیف کرد. بسیاری از معماران مدرن نما، با انتقال روش‌های علوم طبیعی به معماری، بعد هنری آن را از بین بردند، و زمینه کارشان را به طراحی صرف و ساخت تقلیل دادند. این تقلیل به طور کلی دو جهت متفاوت را در بر می‌گرفت: یکی از اینها ریشه در اتم گرایی تفکیک ناپذیر از عل تحلیلی داشت. و دیگری از باور علمی به سیستم‌های سامان بخش ناشی می‌شد. در نتیجه معماری مدرن با گسترش زیاد به جلوه‌های نواکسپرسیونیستی یا فرمالیسم نوعقلانی سخت تنزل کرد در هر دو مورد نگرش جدید از دست می‌رود و معماری دشمن زندگی معاصر می‌شود

نقاشانی مانند کلی و کاندینسکی خیلی پیش از این رویکردی پدیدار شناسانه به مسائل هنر تصویری را مطرح ساختد، و برخی معماران آن پیشنهاد را دنبال کردند. پدیدار شناسی در فلسفه برای امکان بازگشت به «خود اشیاء» از طریق توصیف‌هایی که «شیء بودگی» آنها را نشان می‌دهد. عمل می کند. در برخی موارد، انسان تلاش کرده است که با مشکلات محیط زیست و مکان به طور جدی برخورد کند، و مکانمندی را به عنوان یکی از ساختارهای اساسی «هستی ما در این جهان» توصیف کند. بدین ترتیب مکان  به مثابه «شیء» در مفهوم اصلی واژگانی آن درک می‌شود و این به منزله نوعی «گردهمایی» است که «انسان را با جهان  رو در رو می‌کند.» بنابراین مفهوم مکان عبارت است از جهانی که مکان به وجود می‌آورد. هر جهان، کلی و در عین حال وابسته به شرایط است، و معماری باید این واقعیت را از طریق تعابیر تازه از حال و هوای ویژه هر مکان (geniuse loci)  بیان کند. ظاهراً سبک‌ها در ساختارهای اصلی ریشه دارند، و نماینده مجموعه‌ای از انتخابهای ویژه‌اند. بدین ترتیب گرچه اساس کلی سبک‌ها به آنها ارزش ابدی می‌بخشد، اما به طور کلی سبک‌ها منحصر به فردند. هر چند جهان آزاد نمی‌تواند از سیستم‌های بسته‌ای از این نوع استفاده کند اما در این میان به «پلان آزاد» و «فرم‌های آزاد» نیاز است. معماری برای به وجود آوردن این امکان  باید به سرچشمه‌هایی رجوع کند که در زبان‌های متفاوت فرم مشترک‌اند. جنبش مدرن از این مسئله آگاه بود، اما نظریه پردازی‌اش در این باره در تنگنای «علمی» گرفتار شد. پدیدار شناسی به این نقطه ضعف غلبه می‌کند و این امکان را به دست می‌دهد که ریشه‌های مان را درک کنیم. با کمک پدیدار شناسی، زبان جدید معماری می‌تواند ایجاد گردد و بدین ترتیب مکان جدید رونق گیرد

معماران مطرح خارجی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله پرورش خلاقیت در کودکان با word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پرورش خلاقیت در کودکان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله پرورش خلاقیت در کودکان با word

چکیـده  
مقدمـه  
تعریف خلاقیّت  
تعریف خلاقیّت از دیدگاه روانشناسی  
2-1 تعریف خلاقیّت از دیدگاه سازمانی  
2* نوآوری  
2-1خلاقیّت و نوآوری چگونه به یکدیگر متصل شده اند؟  
2-2نوآوری شامل چه چیزهایی است؟  
3-2     چگونه متغیر های ساختاری بر نوآوری اثر می گذارند؟  
چگونه فرهنگ سازمانی بر نوآوری اثر می گذارد؟  
5-2  کدام متغیر های منابع انسانی بر نوآوری اثر می کند؟  
3*ویژگی افراد خلاق  
4* فرصت های خلاقیّت  
5 *نقش واهمیّت خلاقیّت ونوآوری  
5-1نقش و اهمیّت خلاقیّت ونو آوری از جنبه فردی  
5-2 نقش واهمیّت خلاقیّت نوآوری از جنبه سازمانی  
6*ویژگی های سازمان خلّاق  
7* نقش مدیریت در پرورش خلاقیّت  
8*   تکنیک های توسعه خلاقیّت گروهی  
8-1 طوفان فکری  
8-2 گردش تخیلی  
8-3 تفکر موازی  
8-4 ارتباط اجباری  
منابع و مأخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله پرورش خلاقیت در کودکان با word

-         دانش آموزان تیز هوش و خلاّق  : نوشته  غلامعلی افروز

-         زبان شناسی تربیتی :  نوشته  علی شریعتمداری

-         بررسی علل سازگاری اجتماعی ، نوجوانان ،   نوشته ی ابوالقاسم مینایی

-         پرورش خلاّقیت در کودکان  :  نوشته ی دکتر علی قائمی

-         کارگاه مشاوران جوان شورای دانش آموزی منطقه 12 تهران

چکیـده

با پیشرفت روز افزون اطلاعات ورزشی جمعی باید بعضی از توانایی های انسان با انگیزه ی قوی آزاد شود و بتواند بیاندیشد و تکامل یابد

خلاقیّت یعنی توانایی  پرورشی یک اندیشه ی جدید تا از طریق آن راهی تازه برای پیمودن یک راه به طرز نوین است

خلاقیّت مرکب از ادراک پرورش الهام  نوآوری است و فرهنگ سازمانی بر نو آوری راه ها اثر می گذارد

زیرا آن سازمان بر افراد خلاق پاداش می دهد و آنان را تشویق می کند در نتیجه در بهبود راه کارهای آن سازمان اثر مثبت دارد

افراد خلاق دارای خصوصیاتی هستند که نسبت به افراد دیگر دارای برتری هستند وهمین خصوصیات اخلاقی آنان را در پیشبرد اهداف مورد نظر یاری می کند و خلاقیت ونوآوری عامل رشد و شکوفایی استعدادها در زمینه های متعدد زندگی و سازمانی خواهد بود

مقدمـه

 تا کنون برداشتهای متفاوتی از خلاقیّت شده است برخی به اشتباه آنرا با هوش بالا و برخی با موفقیّت تحصیلی برابر میدانند در حالی که اگر این گونه بود باید همه ی تیزهوشان را خلاق می دیدیم وبالعکس . که البته این گونه نیست . عده ای نیز فقط مخترعان را خلاق می دانند یعنی دقیقاً خلاقیّت را با ساخت وسیله ای جدید مرتبط   می کنند و برخی نیز فقط افراد خیال بافت و رؤیا پرداز را خلاق می دانند

بنا براین لازم است ابتدا مفهوم دقیق خلاقیت روشن شود و سپس به سایرموارد آن پرداخته شود . افراد زیادی خلاقیّت را معنی کرده اند

(اگر چه نمی توان هیچ یک از این تعاریف را تعریفی عام ،جامع ومانع دانست )

-         تورنس – 1988 : می گوید تفکر خلاق عبارت است از فرایند درک مشکلات ، مسایل ، کمبود اطلا عات ، وعوامل جا افتاده؛حدس زدن و فرضیه ساختن در مورد این کمبود ها ؛ ارزیابی وآزمون فرضیه و حدس ها ؛ اصلاح وارزیابی مجدد آنها ؛ وبالا خره ارائه  نتایج

-         ـــ ورنون(1989)میگوید :خلاقیّت توانایی فرد برای ایجاد نظریه ها بینشها اشیای جدید وبازسازی مجدد در علوم وسایر زمینه ها است که به وسیله متخصصان ابتکار و از نظر علمی ، زیبایی شناسی، تکنولوژی و اجتماعی با ارزش قلمداد می گردد

ـــ رابینز (1990) نیز خلاقیّت را اینگونه تعریف می کند

نو آوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو، ناشی از خلاقیّت اطلا عات بدست می آید ودر نوآوری آن اطلاعات به صورتهای گوناگون  عرضه می شود

ــ اریک فروم نیز می گوید : خلاقیبت یعنی توانایی دیدن و پاسخ دادن

ـ دکتر الوانی (1372) می گوید : خلاقیّت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو داردو نو آوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو وتازه است

ــ جناب آقای دکتر حوری زاد (1379) خلاقیّت را دانش ، تجربه وبینش کودکانه    می داند

ـــ جناب آقای دکتر آروندی (1379) نیز خلاقیّت را بطور خلاصه این گونه تعریف می کند

« خلاقیّت یعنی توانی ارائه ایده های نو وجدید »

این ایده ها می تواند در تمامی زمینه های صنعتی ،پزشکی ، ادبیات – هنر موسیقی – ورزش ، آشپزی و ; باشد

تعریف خلاقیّت

 از خلاقیّت تعریف های بسیاری شده است . در اینجا برخی از تعاریف مهم را را مورد برسی قرار می دهیم

خلاقیّت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدف دار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان

به کار گرفتن توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است

خلاقیّت یعنی توانی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید ( در بحث مدیریت نظیر به وجود آوردن یک محصول جدید است)

خلاقیّت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده  قبلی به طرز نوین

تعریف خلاقیّت از دیدگاه روانشناسی

خلاقیّت یکی از جنبه های اصلی تفکر یا اندیشیدن است

تفکر عبارت است از فرایند باز آرایی یا تغییر اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت . تفکر بر دو نوع است

تفکر همگرا : عبارت است از فرایند باز آرایی یا دوباره سازی اطلاعات و نماد های کسب شده موجود در حافظه دراز مدت

تفکر واگرا : عبارت است از فرایند ترکیب و نو آوریی اطلاعات ونمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت؛ خلاقیّت یعنی تفکر واگرا

بر اساس این تعریف خلاقیّت ارتباط مستقیمی با قوه تخیّل یا توانایی تصویر سازی ذهنی دارد . این توانی عبارت است از فرایند تشکیل تصویرهایی از پدیده های ادراک شده در ذهن وخلاقیّت عبارت است ازفرایند یافتن راه های جدید برای انجام دادن بهتر کارها ،

خلاقیّت یعنی ارئه راه حل جدید بای حل مسا ئل ، خلاقیّت یعنی ارائه راه فکر ها و طرح های نوین برای تولیدات و خدمات جدید واستمرار آن پس از غیبت پدیده ها

2-1 تعریف خلاقیّت از دیدگاه سازمانی

خلاقیّت یعنی ارائه فکر وطرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیّت یا کیفیت فعالیّت های سازمان؛ مثلا ً افزایش بهروری ، افزایش تولیدات و خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر ، تولیدات یا خدمات جدید و;;;.. 

ــ دانش: داشتن دانش پایه ای در زمینه ای محدود وکسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی

ــ توانایی عقلانی : توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد برقراری ارتباط جدید در مسائل

ــ سبک فکری : افراد خلاق عموماًًً در مقابل روش ارائه شده از طرف  سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می گزینند

ــ انگیزش : افراد خلاق عموماً برای به فعل درآوردن ایده های خود بر انگیخته می شوند

ــ شخصیّت : افراد خلاق عموما دارای ویژگی های شخصیّتی مانند مصر بودن در مقابل فشارهای بیرونی وداخلی ونیز ماوم بودن در مقابل وسوسه هم رنگ جماعت شدن هستند

ـــ محیط:افراد عموماً در داخل محیط های حمایتی بیشتر امکان ظهور می یابند .این محققان مشخص کردند که عمده ترین عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیّت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع مؤثر در خلاقیّت    می باشد

جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی درموفقیّت و شکت برنامه های آموزشی خلاقیّت ایفا می کنند  (جورج اف نلر) در کتاب هنر وعلم خلاقیّت برای خلاقیّت مراحل چهار گانه

آمادگی ، نهفتگی ، اشراق واثبات را ذکر کرده است

از این دید افراد خلاق ابتدا با یک مسئله یا یک فرصت آشنا شده سپس از طریق جمع آوری اطلاعات بامسئله یا فرصت مورد نظر در گیر می شوند

در مرحله بعد افراد خلاق روی مسئله تمرکز می کنند ، در این مرحله فعالیّت ملموسی مشاهده نمی شود وفرد سعی در نظم دادن تفکرات ، تجارب اندیشه ها و زمینه های قبلی خود جهت نیل به یک ایده دارد

درگیری عمیقی ذهنی فرد (خود آگاه یا نا خود آگاه) فراهم کردن فرصت (جهت تفکر بر مسئله ) منجر به خلق وظهور ایده ای جدید و بدیع می شود

در نهایت فرد خلاق درصدد بر می آید وپتانسیل ایده خویش را به اثبات می رساند

 2* نوآوری


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word

مقدمه
فصل اول
کلیات
تاریخچه سالمونلا
شکل سالمونلا
خصوصیات محیط کشت
خواص بیوشیمیایی
ساختمان پادگنی سالمونلاها
اهمیت پرگنه‌های S,R در آزمایشهای سرمی
تغییرات پادگنی
فرمول آنتی ژنتیک
طبقه بندی سالمونلاها
طبقه‌بندی سالمونلاها
طبقه‌بندی کامفم- وایت
حساسیت نسبت به باکتریوفاژها
مقاومت
سهم
بیماریزائی و مکانیسم عمل آن
فصل دوم
سالمونلوز در پرندگان
وسعت واگیری و پراکندگی سالمونلا
دوره بیماری
اپیدمیولوژی سالمونلا
راههای انتقال بیماری
کیفیت بیماریزائی سالمونلا
علائم بیماری
کلیات سالمونلوز در پرندگان
بیماری پلوروم (اسهال سفید)
عامل بیماری
طرز واگیری بیماری پلوروم
انتقال بیماری
علائم بیماری و دوره آن
علائم روی لاشه
علائم بیماری در مرغهای بالغ
علائم کالبد گشائی
تشخیص پلوروم
کنترل و پیشگیری در جوجه ‌مرغها
کنترل و پیشگیری در بالغین
درمان ناقلین
تیفوئید مرغان
عامل بیماری
خصوصیات کشت
خصوصیات بیوشیمایی
بیماریزائی در انواع پرندگان
سربیماری
نشان‌های بیماری
آثار کالبد گشائی
تشخیص
کنترل و پیشگیری
واکسیناسیون
بیماری پاراتیفوئید پرندگان
شیوع، انتشار و اثرات اقتصادی بیماری
سبب شناسی
مواد لازم جهت رشد
شکل پرگنه‌ها
خواص شیمیایی
مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی و فیزیکی
قدرت زندگی پاراتیفوئیدها در بسر، مواد غذائی و گرد و خاک
قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه کشی
مدت پایداری در خاک،‌ آب و گیاهان
مدت پایداری در روی پوسته تخم مرغ و محتویات آن
مقاومت در مقابل آنتی بیوتیک و داروهای ضدعفونی
ساختمان پادگنی
فرمول پادگن و پراکندگی سالمونلاها در طیور
زهرابه
بیماریزائی
بیماریزائی در پرندگان جوان
بیماریزائی در پرندگان بالغ
واگیری پارا تیفوئید
طرز انتقال بیماری بوسیله ناقلین و حاملین
انتشار مستقیم عامل بیماری بوسیله تخمدان آلوده
آلودگی از طریق پوسته تخم مرغ
علائم بیماری
شکل حاد بیماری در جوجه مرغها
جراحات کالبد گشائی
تشخیص
جدا کرد عامل بیماری و تشخیص آن
سرولوژی
درمان پیشگیری و کنترل
بهداشت تخم مرغ و وسایل جوجه‌کشی
تولید تخم مرغ، جمع آوری و نگهداری آن
بهداشت گله مادر
طرز ضدعفونی تخم مرغها
تمیز نمودن ماشین و اتاق جوجه کشی
بهداشت محیط جوجه کشی
شرایط بهداشتی در طول پرورش جوجه
آزمایشات سرولوژیکی
ایمنی ساختن
بیماری آریزونوز
انتقال، ناقلین، مخازن
درمان و پیشگیری
فصل سوم
درمان سالمونلوز در طیور
کنترل و پیشگیری سالمونلوز در طیور
واکنشهای سالمونلا در طیور
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word

1- دکتر زهرائی صالحی، تقی، استاد یار دانشگاه تهران، کتاب سالمونلا، پایا نامه ساختار آنتی ژنی سالمونلا تیفی موریوم و استفاده از آن جهت تشخیص و ردیابی عفونتهای ناشی از این باکتری
2- فصل نامه مرکز تحقیقات کشاورزی و دامپروری، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازی کرج
3- راهنمایی کنترل عفونتهای سالمونلایی وزطاربت کشاورزی انگلستان، ترجمه واحد تحقیقات و مطالعات موسسه سرم سازی رازی کرج. مقالات پژوهش و دانش
4- حسین خان ناظر عبدالله و موسوی نسبت مبارکه فصل الله ، اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. نحوه پیشگیری از سالمونلوز در طیور، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازی کرج
5- مؤذنی جولا غلامرضا و درخان فرامین، اعضای مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس، نفش فلور میکروبی روده در پیشگیری از کلوینزاسیون سالمونلادر جوجه ‌های عاری از جرم، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازی کرج
6- حین خان ناظر عبدالله، گروه بهداشت و کنترل مواد غذائی دانشکده دامپزشکی و ابراهیمی کهریز سنگی عزیزالله، دانش آموخته دانشکده دامپزشکی شیراز کاربرد مدفوع طیور بالغ در پیشگیری از سالمونلوز در جوجه‌ها
7- رضوی لر و دود کتاب میکروبهای بیماری زا در مواد غذائی
8- بابا علی، غلام حسین. برسی سالمونلوز در گوسفندان ایران پایان نامه د امپزشکی
9- برین، عباس. بررسی میزان آلودگی گربه‌های اطراف تهران به سالمونلا، پایان نامه دانشکده دامپزشکی
10- بزرگمهری فرد، محمد حسن. تعیین میزان حساسیت باکتریهای بیماری زای طیور نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف، پایان‌نامه دانشکده دامپزشکی
11- بزرگمهری فرد، محمد حسن، بررسی یک واگیری سالمونلوز در قنادی در اثر سالمونلا نیوپرت و تحقیق درباره بیماری زای این سویه در جوجه و موش پایان نامه دانشکده دامپزشکی
12- حقیقت، منوچهر . بررسی ناقلین سالمونلا در شترهای ایران پایان نامه دانشکده دامپزشکی
13- شیمی. احمد. سالمونلوز در ایران، پایان نامه دانشکده دامپزشکی، نهمین کنگره پزشکی ایران
14- کیوانفر، هادی . یک مورد واگیری کشنده سالمونلوز در قناری و مرغ عشق مربوط به سالمونلا تیفی موریوم. پایان نامه دانشکده دامپزشکی
15- شفا، فرج‌الله، باکتریها. انتشارات دانشگاه تهران

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word

16- Bozorgmehrifard, M.H, (1976) contribution, ale tude dela salmonellose aviaire Dans les elevages de poulets aux environs, De tehran Revue med vet. 127, 7.1062-
17- B.R. cupta and B.B. Nalik (1977)use of 9R strain of sal-gallinarum as vaccine against sal- pullorum infection in chicks. Indian vererineryresearch institute, 331-
18- Gordon, R,F, (1977). Poultry diseases. Bailliere tindall London, 20-
19- Moore.W.E.C. (1977) personal connunication
20- M.S.Hofstand and B.W. calnek (1978) diseases of poultry seventh edition. Iowa state university press, 79-
21- Snoeyenbos, G.H.olgaM.Weinak and C.F, Smysex(1977) protecting chicks and poults from salmonellac by oral administration of normal Gut microflora Avian disease, 22No.2,273-
22- Willians,J.E and A.D. whittmore (1973) Mictotesting for avian salmonellosis, proc. 77th. Ann. Meetus.an. Hilth Assoc. 607-
23- Wilson , G.S. and Miles A:A (1975) principlesof Bactriology, Virology and Immunity. Vol.1-p- 839, 918-
Vol.2-p-2080-
24- Willames (1976)Avian S.Munellosis Diseases of Pultry sixth edition. IOWA STATE un IVERSITY PRESS, 79-
25- Calnek, B.W; etal; (1991) Disease of pultry. 9th Edition; PP.12-
26- Ferris,k; Freichs, W.M; (1987): Salmonella serotypes from Animals and Related sources Reported During The Fiscal year. Proc 92 nd Annu Meet us Anim Health Assoc, PP. 349-
27- Geissley, H; Youssef, Y.I; (1981): persistence of Arizona Hinshawii In or on Materials used In poulty Houses. Zvian pathol Zo: 359-
28- Sobeh,f. Y; Vadehra, D.v; (1984): vomparixon of Enterotoxin production by S,enteritidis in Laboratory Media, Milk and Meat, Indian Jurnal of Medicine Res 79:28-
29- Joklik, w,k; Willett, H.P; Amos, D.B, wilfert, C.m. (1988): Zinsser Microbiology. 19 th Edition, PP. 475-
30- Murray, P.R; etal; (1990); Medical Microbiology. Pp.203-
31- Baron, S; Jennings, p; (1992) , Medical Microbiology. 3th Edition . pp. 317-
32- Fantasia, M; Filetici, E; (1994): salmonella enteritidisin Italy Int-j-foodmicroabiology, Jan; 21(1-2):pp.7-
33- Bernard, D; etal; (1993): Microbiology. Ath Edotion, pp. 576-
34- Esteban, E; etal; (1993): use of ribotyping for characterization of salmonella serotypes. Hurnal of clinial Microbiology. 32(2):pp 233-
35- Rantala, Morjatta and . E. Nurmi (1973) prevention of the growth of soinfantis in chicks by the flora of the clementry tract of chickens. By. Poult. Sci. 24,627-
36- Rigbg. C.T.R. pettit, and A, Roberson (1973) the effect of normal in testinal flora on the s.carrier state in poultry with special reference to S. Thom pson and s- typhi muriu. Proc. Intnl. Sy,p- salmonella and prospect for control
37- Kumar, M.C; etai; (1974): studies on Natural In fection and Egg transmission of Arizona Hinshawii 7:17.8 In Turkeys. Avian Dis. ! 8: 416-
38- Silva, E.n; Hipolito, O; (1978): salmonella strains isolatins from the digestive tract of breeding chickens and apparently normal turkeys and in chick Embryos pros 16 th world’s poult conger, pp. 101-706.

مقدمه

بدون شک بخشی از پیروزی‌ها و پیشرفتهایی که در زمینه علم پزشکی، دارو سازی زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میکروبیولوژی است. جهان امروز با مشکل کنترل میکروبهای بیماری‌زا بخصوص در کشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند

یکی از این میکروبها سالمونلا است که باعث بیماری عفونی سالمونلوز در انسان و حیوانات می‌شود و ضررهای اقتصادی فراوانی به نسل بشری می‌زند

یکی از راههای شایع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طیور آلوده به این میکرو ارگانیسم است. این آلودگی‌ها در طیور به سالمونلا ممکن است ناشی از تیفوئید طیور، بیماری پولوروم، پاراتیفوئید طیور و آریزونوز باشد. این بیماری همواره خسارات سنگین زیادی به اقتصاد کشور و جامعه بهداشت زده و همواره بهداشت بشری را تهدید کرده است

با توجه به طولانی بودن دوره‌ بیماری و مقاومت زود هنگام سویه‌‌های سالمونلایی به آنتی بیوتیکها کنتر و درمان این بیماری مشکل است ازاین رو برای مبارزه با این بیماری باید از رشد و تکثیر باکرتی در کانون ایجادآلودگی جلوگیری شود

انتقال بیماری سالمونلوز بیشتر از طریق دستگاه گوارش است. بنابراین آب و مواد غذایی آلوده و منشع مهم ایجاد سالمونلاوز است که باید آب را با روشهای تصفیه مناسب عاری از پاتوژن کنیم و در بین مواد غذایی گوشت طیور را باید با روشهای صحیح عمل آوریم و عرضه کنیم چون گوشت طیور یکی از مساعدترین ماده غذایی برای رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1)

به امید داشتن جامعه‌ای عاری از آلودگی و بیماری و کشوری شاداب و تندرست

خانواده آنتروباکتریاسه (Enterobacteriacea Familly)

این خانواده  از تعداد زیادی باکتری گرم منفی تشکیل شده که قرابت نزدیکی با هم دارند و در آب و خاک: ماد در حال فساد، گیاهانی، دستگاه گوارش انسان،حیوانات و حشرات یافت می‎شوند

از آنجاییکه جایگاه طبیعی باکتری‌ها در روده انسان و حیوانات میباشد آنها را اصطلاحاً میکروبهای روده‌ای می‌نامند. برخی از اعضای این خانواده نظیر شیگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ویرسینا (yersinia) پاتوژن واقعی می‌باشند. در صورتیکه برخی دیگر نظیر اشریشیا کلی (E,coli) کلبسیلا (Klebsiella) و پروتئوس (Proteus)، فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان و حیوانات بوده و در شرایط خاصی بیماری‌زا واقعی می‌شوند. (1 و 2 و 3)

هما باکتری‌های این خانواده در شرایط هوازی و بی‌هوازی رشد کرده و به اصطلاح بی هوازی اختیاری هستند. همچنین گلوکز را تخمیر و نیترات را به نیتریت تبدیل می کنند (به استثنای اروینیا (Erwinia). عدم حضور فعالیت سیتوکروم اکسیداز در این باکتری‌ها مشخصه مهم می‌باشد، چرا که آنترو باکتریاسه را از بسیاری از باسیلهای گرم منفی غیر تخمیر کننده (هوازی مطلق) متمایز می‌نماید همه باکتری‌های این خانواده بجز شیگلا کاتالاز مثبت هستند (1 و 29 و 30 و 31)

طبقه‌بندی خانواده آنترو باکتریاسه بیش از سایر میکروارگانیسم ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.  تا سال 1972 تنها 26 گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی که در حال حاضر بیش از 11 دسته و 86 گونه درآن قرار دارند که خوشبختانه تنها حدود 25 از تع7داد 97 گونه باکتری روده‌ای ، پاتوژن‌های مهمی برای انسان بوده و از نمونه‌مرضی جدا می‎شوند. 72 گونه دیگری به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاییکه باکتریهای روده‌ای هاگ ایجاد نمی‌کنند به آسانی در اثر حرارت و غلظت‌های کم مواد ضد عفونی کنتده و باکتری کش معمولی از بین می‌روند. در این ارتباط ترکیبات هالوژنه فرم آلوئید، بتا گلوتار آلدئید و مواد فنلی اثر باکتر کشی روی باکتریها دارند

کلر زدن به آب در کنتارل انتشار پاتوژن‌های روده‌ای نظیر عامل تب حصبه مؤثر است. (1 و 29) این باکتریها همچنین نسبت به املاح صفراوی و برخی رنگها مقاومندو از این رو از این مواد در تهیه محیطه‌های غنی کننده و انتخابی استفاده می‌شود(32)

سالمونلوز

انتشار جغرافیائی : جهانی

منشاء آلودگی

گونه‌های بسیاری از دامهای اهلی و وحشی (مخصولاً جوجه‌ها ، خوکها، گاوها، سگها و موشهای صحرائی) که بیمار بوده و بظاهر سالم باشند. انسان نیز می‌تواند ناقل باشد

عامل بیماری: باکتری‌های متعلق به گروه سالمونلا: ارگانیسمهای میکروسکوپی گرم منفی هستند که تشکیل اسپور نمی‌دهند و اغلب در دستگاه گوارشی دامهای  آلوده زندگی می‌کنند . آنها می‌توانند برای ماهها در آب و غذا زندگی کنند. صدها سویه از آن جود دارد

روش  انتقال: از طریق آب، علوفه خشبی یا سایر غذاها که توسط مدفوع ادرار، خون ناقلین آلوده شده باشد. منتقل می‌شود. سگها ، سوسکها و سایر حشرات همچنین جوندگان وحشی و پرندگان می‌توانند براحتی سالمونلاها را در محیط پخش نموده باعث آلودگی غذا و آب شوند

از طریق مصرف گوشت‌های مبتلا، تخم مرغها ، شیر یا غذاهای آلوده بیماری انتقال می‌یابد

نحوه ورود عامل بیماری به بدن میزبان

دستگاه گوارش، سالمونلاها از روده به خون عبور نموده و به ارگانیسم حمله ور می‌شوند، آنها   ممکن است در غدد لنفاوی ، کبد، کیسه ‌صفرا و طحال (ناقلین بهبود یافته یا سالم) لکالیزه شوند

بزرگترین خطر آلودگی

در فصول خشک که مگسها در اجتماعت دامهای پرورشی که فاقد احتیاطات بهداشتی هستند و در شرایط متراکم و پر جمعیت همچنین در دامهای جوان در فارمهای بسته (جوجه‌ها و خرگوشها) بیماری زیاد دیده می‌شود

این بیماری  همچنین در شرایط دسترسی (حمل و نقل، زایمان و بیماری‌ها) یا کمبودهای تغذیه‌ای به چشم می‌خورد

گونه‌های اصلی مستعد به بیماری

گاو، گاومیش‌ها، گوسفندان، بزها،خوکها ، اسبها، شترهای تندرو، جوجه‌ها، خرگوشها و انسان

دور کمون بیماری: از 12 ساعت تا چندین روز

یافته‌های درمانگاهی

سندرمهای مختلفی هستند: الف) شکل سپتی سمیک که همراه با تب بالا افسردگی ، مرگ در عرض 32 تا 48 ساعت

ب: فرم روده‌ای که شایعترین نوع است، تب، کاهش اشتها، اسهالات آبکی با مخاط و خون، درد روده‌ای ، تشنگی، گرفتاری‌های احتمالی برنشی و ریوی و عصبی، گانگرنه شده اندامهای انتهائی، (گوشها، دم، پاها) تورم مفصلی، سقط جنین،

ج: شکل تخفیف حدت یافته،

د: شکل مزمن که اغلب در آن اسهال مداوم، کاهش وزن، تب غیر منظم، گرفتگی راست معده می‌باشد

هـ: فرم بدون علامت

بیماری: ورن معدی، تب، تیفوئید و پاراتیفوئیدی و تبهای کشنده

تغییرات آسیب شناسی بدن

خونریزی ‌های سرسونی در مخاطات و سروزی می‌شود. در شکل روده‌ای : از آنتریت نزله‌ای همراه با نقاط خونریزی سرسوزنی در مخاطات گرفته تا شکل زخم شده گیهای مربوط به آنتریت هموراژیک دیده می‌شود.مدفوع آبکی با بوی گندیده و سطح شدن قسمتهای دستگاه گوارشی، عظیم شدن و خونریزی غد لنفاوی روده بند، عظیم شدن کیسه صفرا، کبد و طحال خونریزی‌های سرزونی در قلب و کلیه و سایر ارگانها، در اشکال مزمن، نواحی نکروز در روده کور و قولون و دستگاه گوارش دیده می‌شود. (2)

تاریخچه سالمونلا

در سال 1885 سالمون Salmon به اتفاق همکاش اسمیت Smith از خوکهائی که به بیماری طاعون مبتلا بودند  میکروبی را جدا ساختند آنرا باکتریوم سوئی پستیس Suipestis نامیدند

نامبردگان تصور کردند که این میکروب عامل بیماری طاعون خوک می‌باشد ولی بعدها روشن گردید که ویروسی پالش پذیر عامل اصلی بیمار طاعون خوک می‌باشد. میکروب کشف شده توسط سالمون و اسمیت که امروز سالمونلاکراسویس نامیده می‌شود عامل ثانوی است که اغلب موجب تشدید عوارض گوارشی در این بیماری میگردد. (15)

در سال 1885 گرتنر Duartner مواجه با مسمومیت غذائی در 57 نفر گردید، این اشخاص در اثر خوردن گوشت گاوی که در حال مرگ ذبح شده بود دچار استفراغ و اسهال شدید شده بودند. کرنتر از احشاء و امعاء اشخاص مرده و گوشت گاو ذبح شده میکروبی را جدا ساختند و آنرا با سیل گرنتر نام گذارد بعدها مشخص شد که باسل گرتنر همان سالمونلا اتترتیدیس S.Intertidis می‌باشد. (13 و15 )

در سال 1885 دنوبل Denobel در ناحیه  در ناحیه آئوتریک (نام محلی است در فرانسه) از مسمومیت غذائی میکروبی جدا نمودند. و آنرا باسیل آئوتریک نامید اما بعدها این باکتری بنام سالمونلاتیفی- موریوم S.typhimarium نام گذاری گردید. (15-13)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

چکیده  
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه  
2-1- اهمیت موضوع  
3-1- بیان مسئله تحقیق  
4-1- هدف تحقیق  
5-1- فرضیات تحقیق  
6-1- قلمرو تحقیق  
7-1- روش تحقیق  
8-1- محدودیتهای تحقیق  
9-1- پیشینه ی تحقیق و منابع علمی  
10-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق  
11-1- ساختار تحقیق  
فصل دوم: مبانی و مفاهیم اساسی
1-2- مقدمه  
2-2- نیاز به واحد اندازه گیری ثابت  
3-2- فرض واحد اندازه گیری  
4-2- ماهیت تغییر در قیمتها  
1-4-2 تغییرات عمومی در قیمتها  
2-4-2- تغییرات خاص در قیمتها  
3-4-2 تغییرات نسبی در قیمتها  
5-2- تأثیر تغییر سطح قیمت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری  
6-2- تورم  
7-2- سود  
8-2- سطح عمومی قیمتها  
9-2- حساب سود – واقعی یا صوری  
10-2- دو شیوه برای حسابداری تورمی  
11-2- شاخص قیمتها  
1-11-2- تعریف پارامترها  
12-2- روند قیمتها در ایران  
13-2- شاخص قیمتها در ایران  
14-2- تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی  
1-14-2- تأثیر بر جریان نقدینگی واحد اقتصادی  
2-14-2- قابلیت مقایسه  
15-2- اقلام پولی و غیر پولی  
16-2- تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام خاص  
1-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام پولی  
2-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام غیر پولی و حقوق صاحبان سهام  
17-2- تغییرات ارزش پول و مفهوم حفظ سرمایه  
1-17-2 حفظ سرمایه مالی  
2-17-2  حفظ سرمایه بر حسب قدت خرید عمومی پول  
3-17-2 حفظ فیزیک سرمایه  
19-2- بهای تمام شده در مقابل ارزشهای متعارف جاری  
20-2- مدل گزارشگری بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها  
21-2- ارزیابی بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها  
22-2- رهنمودهای مجامع حرفه ای  
1-22-2 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز  
2-22-2 حسابداری و تغییر قیمتها در آمریکا  
3-22-2 حسابداری تورمی در کانادا  
4-22-2 حسابداری تورمی در استرالیا  
5-22-2 سابقه ی تاریخی در ایران  
6-22-2 مقررات گزارشگری FASB شماره 33  
23-2- اهداف بیانیه شماره 33  
24-2 FADB پس از تصویب استاندارد شماره 33  
25-2- مقررات گزارشگری SSAP شماره 16  
26-2 مقایسه استاندارد FASB -33 با SSAP – 16  
27-2- استانداردهای بین‌المللی حسابداری در مورد گزارشگری تغییرات قیمت  
28-2- نظریات موافق و مخالف در مورد حسابداری بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت  
1-28-2 نظرات موافقین روش بهای تمام شده تاریخی / واحد پول ثابت  
2-28-2 نظرات مخالفین روش بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت  
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
1-3- مقدمه  
2-3- گردآوری اطلاعات  
1-2-3- جامعه آماری تحقیق  
2-2-3- نمونه های تحقیق  
3-2-3- دوره های مالی مورد آزمون  
3-3- روشهای آمار  
1-3-3- آزمون تی – استودنت  
4-3- روش آزمون فرضیه دوم و سوم  
5-3- نرم افزار آماری  
6-3- محدودیتهای تحقیق  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4- مقدمه  
2-4- تنظیم فرضیه ها  
3-4- روشهای جمع آوری اطلاعات  
1-3-4 تعیین شاخص ها برای تغییرات سطح عمومی قیمتها  
2-3-4 تعدیل صورتحساب سود و زیان بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها  
1-2-3-4 فروش  
2-2-3-4 بهای تمام شده کالاهای فروش رفته  
3-2-3-4 هزینه های عمومی و اداری  
4-2-3-4 هزینه های توزیع و فروش  
5-2-3-4 هزینه های مالی  
6-2-3-4 هزینه های جذب نشده  
7-2-3-4 سایر درآمدها و هزینه ها  
8-2-3-4 هزینه مالیات  
4-4- آزمون فرضیه اصلی در سال 1372  
5-4- آزمون فرضی اصلی در سال 1373  
6-4- آزمون فرضیه اصلی در سال 1374  
7-4- آزمون فرضیه اصلی برای سه سال  
8-4- آزمون فرضیه دوم و نتایج آن  
9-4- آزمون فرضیه سوم و نتایج آن  
10-4- علت کاهش سود تعدیل شده در مقایسه با سود تاریخی چیست؟  
فصل پنجم: نتایج تحقیق
1-5- مقدمه  
2-5- هدف از تحقیق  
3-5- خلاصه نتایج  
4-5- پیشنهادات  
5-5- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی  
منابع و مأخذ  
منابع فارسی  
منابع انگلیسی  
ضمایم  
چکیده انگلیسی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

1-           از مالیات چه می دانیم ، شماره 1 ، آذر 65 ، دفتر روابط عمومی و ارشاد وزارت اقتصاد و دارائی

2-           بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب ، تهران : بانک مرکزی ،

3-           پتراتسلندر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی ، ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ اول تهران : انتشارات آستان قدس رضوی 1371

4-           ثقفی ، علی – تئوری حسابداری ، تهران : دانشگاه تربیت مدرس ،

5-           حیدرعلی، هومن ، پایه های پژوهش در علوم رفتاری ، چاپ سوم ، تهران : مرکز پخش پیک فرهنگ

6-           دستگیر ، محسن ، حسابداری تورمی ، ماهنامه حسابدار ، شماره 30 ، اردیبهشت 1366

7-           رویائی ، رمضانعلی ، حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران ، مقاله سومین سمینار حسابداری ایران

8-           سازمان حسابرسی ، استاندردهای بین المللی حسابداری ، تهران ، سازمان حسابرسی 1371

9-           سالنامه آماری ، مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران

10-       شباهنگ ، رضا ، تئوری حسابداری ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات کتابخانه فروردین 1363

11-       علی مدد، مصطفی ، ملک آرایی ، نظام الدین ، اصول حسابداری جلد 1 ، تهران : سازمان حسابرسی

12-       کتابی ، احمد ،تورم ، تهران : اقبال

13-       کرباسی یزدی ، حسین ، مباحث جاری در حسابداری ، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور، 1376

14-       کیقبادی ، پرویز ، ستاری ، حسن ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، دانشگاه تهران

15-       مشیرزاده ، همایون ، نظری بر استاندارد حسابداری بین المللی شماره 29، حسابدار شماره 74-73 ، بهمن

16-       ملکیان ، اسفندیار ، حسابداری میانه 2 ، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس 1365

17-       نبوی ، بهروز ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ ششم ، تهران : انتشارات فروردین 1358


بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

1-             Cldons. Hendrickson, Accounting Theory Richard D.Irwin ’

2-             Wclsch And Zlatkovich and Harrison Inter- Mediate Accounting Richard D. Irwin inc ,

3-             Ahmad Belkoui. Accounting Theory harcort  Avanovich ,Ine

4-             Don,W. Wickrcy , Gencral Price Level Adjustcd historical cost statcmcnts and Ratio View, The Accounting reviw,Jan

5-             Yuji Ijiri, The Price level restated and ils Dual Interprctation. The Accounting Review ,ApR

6-             P.R.A. Kirkman, Inflation Accounting In Major English Speaking Countries University Or Exter

7-             E.Kelly , How inflation Was reported in 1980, The Chartcrd Accountant in Australia April

8-             FASB, SFAS # 39, Financial Reporting and Changing Priccs: Specialized Assets Mining and Oil and ags ,

9-             FASB , SFAS # 82 , Financial Reporting and Changing Prices: Elimination Or Certain Disclosures

10-         FASB , SFAS # 89 , Financial Reporting and Changing Prices ,

11-         Jan.R .Willims. ctal. Intermediate Accounting ” 3rd.Ed.(H.B.J.Pub.(989)

12-         Ramesh gupta Inflation Accounting ,Megraw – hill, new Delni

چکیده

با بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده در زمینه علوم مختلف مثل مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و مخصوصاً حسابداری پس از جنگ جهانی دوم روشن گردید با توجه به پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف، مدیریت جدید نیاز به تکنیک‌های کمی و مدلهای حسابداری جدید جهت اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی را می‌طلبد

استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه‌گیری با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت می‌گرفت در حالی که معیار پول در طول زمان متغیر است و لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد اندازه‌گیری در حسابداری به دنبال تغییر قیمت‌ها مطرح می‌گردید. چرا که این امر با توجه به تغییرات عمده قیمت موجب واهی نشان دادن صورت‌های مالی و غیر‌واقعی شدن این صورت‌ها می‌شود

تورم بیش از هر عامل دیگری در زیر سوال رفتن مدلهای حسابداری موثر است. تورم امروزه در تمام کشورهای جهان مشهود است اما با نرخهایی متفاوت که در ایران این نرخ 2 رقمی بوده و طی دهه‌های اخیر موجب کاهش قدرت خرید تزلزل اندازه‌گیری‌های حسابداری شده است

تلاش برای حذف محدودیت‌های ناشی از تورم منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح روشهای اندازه‌گیری و مدلهای گزارشگری شده است. اما اصلاحات در چه زمینه‌هایی بوده و تأثیر آن بر وجوه یا نقدینگی و تصمیمات مدیران به چه شکل است؟ سود اعلامی توسط شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تغییر قیمت‌ها یا بر اساس بهای تمام شده تاریخی در زمان تقسیم سود مشکل‌آفرین است. بدین صورت که شرکت‌هایی که تقسیم سود می‌کنند سود واقعی را تقسیم نمی‌نمایند. در واقع قسمتی از سرمایه را تقسیم می‌کنند

لذا لازم است که تقسیم سود در شرکت‌ها با توجه به تغییر قیمت‌ها و تورم غیر‌قابل پیش‌بینی روشهای تقسیم سود را براساس سود اعلامی اصلاح نمود و بر مبنای سود واقعی قرار داد، سود واقعی همان سود تعدیل شده براساس تورم است که باید مبنا قرار گیرد

لذا سرمایه‌گذاران و مدیران جهت اتخاذ تصمیمات باید دو مورد را در نظر بگیرند

1)           نحوه استفاده مدیران از صورت‌های مالی باید به گونه‌ای باشد که صورت‌های مالی تاریخی را مبنا تقسیم سود قرار نداده و صورت‌های مالی واقعی که شامل سود واقعی است مبنا قرار دهند

2)           نارسایی صورت‌های مالی تهیه شده براساس بهای تمام شده تاریخی موضوعی اثبات شده است و مدیران و سرمایه‌گذاران باید تصمیمات را براساس صورت‌های تعدیل شده اتخاذ نمایند

در تحقیق حاضر ماهیت تغییرات قیمت، چگونگی محاسبه شاخص‌ها، تغییرات ارزش پول، مفاهیم سرمایه و اطلاعات داده‌های مربوط به صورتهای مالی تاریخی و صورت‌های مالی تعدیل شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با یکدیگر مقایسه نمودیم تا تأثیرات و تعدیلات بر نقدینگی و تصمیمات اتخاذی مدیران روشن گردد

1-1- مقدمه

تحولات اقتصادی و صنعتی دنیا در قرن اخیر، مخصوصاً در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، بررسیها و تحقیقات دامنه داری را در زمینه علوم مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و بخصوص حسابداری ایجاد کرده است. مدیریت جدید، همگام با سایر پیشرفتها، امکانات تازه تری را در نظر تکنیکهای کمی و مدلهای ریاضی، بمنظور اتخاذ تصمیمات متناسب اقتصادی، در اختیار مدیران می گذارد

در مؤسسات پیشرفته با کارایی در سطح بالا، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ایجاد شده است، که ارقام و اطلاعات گوناگون را بطور متمرکز نگهداری می کند. مرکز اصلی این سیستمها، سیستم اطلاعاتی حسابداری است که اطلاعات مالی را پردازش می کند و پس از شناسایی رویدار های مؤثر بر سازمان، اثرات آنها را به استفاده کنندگان گزارش می کند. سیستم حسابداری یک سیستم باز است که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد. در طرح سیستم حسابداری و همچنین در تدوین استاندارهای حسابداری کلیه عوامل محیطی مانند سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و جامعه باید در نظر گرفته شوند و نظریات، احتیاجات و عکس العملهای آنان مورد توجه قرار گیرد. هدفهای حسابداری، یا در نظر گرفتن این مطلب که سیستم حسابداری یک نوع سیستم باز است، به وضوح  روشن گردد. بطور کلی یکی از هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم و مفیدی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی است. در گزارشگری مالی، رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری بر حسب واحد پول اندازه گیری و بیان میشوند. پول مقیاس مشترکی را برای اندازه گیری واقعیات نامتناجس فراهم می کند. تصور ترازنامه ای که در آن موجودی نقد بر حسب پول، موجودی کالا، بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع و ماشین آلات بر حسب تعداد دستگاه گزارش شده باشد، بسیار دور از ذهن است

استفاده از پول بعنوان واحد اندازه گیری با این فرض صورت میگیرد که پول یک واحد اندازه گیری ثابت مانند کیلومتر برای فاصله است. اما معیار پول در طول زمان دارای ارزش ثابت نیست. اندیشه لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول بعنوان واحد اندازه گیری در حسابداری، بدنبال تغییر عمومی قیمتها مطرح شد. با افزایش سطح عمومی قیمتها، بهای تمام شده تاریخی یک دارایی، گاه به مراتب کمتر از ارزش جاری آن دارایی است یعنی بهای بخشی از دارایی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی مستهلک می شود کمتر از ارزش جاری آن است. در نتیجه ارقام دارائیهای خالص یک مؤسسه، ممکن است در روش حسابداری بهای تمام شده تاریخی کمتر از آنچه که هست مشخص و رقم سود ویژه بیشتر از آنچه که هست، گزارش شود. تورم بیش از هر عامل دیگر، موجب زیر سوال رفتن مدل حسابداری بهای تمام شده تایخی جهت گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی از یک سو و معطوف شدن توجه به سایر روشهای حسابداری، از سوی دیگر شده است. حسابداری بهای تمام شده تاریخ در زمان ثبات قیمتها، سودی ارائه می کند که هم معیار خوبی جهت ارزیابی عملکرد مؤسسه است، هم مبنایی مناسب برای محاسبه مالیات بر درآمد و پرداخت سود سهام است، لیکن در زمان افزایش سطح عمومی قیمتها با سه سوال زیر مواجه می شویم

1- آیا سود گزارش شده دوره مالی موسسه سود واقعی مؤسسه است؟

2- آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت محاسبه مالیات بر درآمد است؟

3- آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت پرداخت سود سهام به سهامداران است؟

از این رو در این تحقیق آثار مربوط به تورم(افزایش سطح عمومی قیمت) را بر روی سه متغیر سود، مالیات و سود سهام بررسی می کنیم

2-1- اهمیت موضوع

تورم بیش از هر عامل دیگر، موجب به زیر سوال رفتن مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی جهت گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی از یک سو ومعطوف شدن توجه به سایر روشهای حسابداری از سوی دیگر شده است. اکنون تورم بصورت یک واقعیت مهم و تقریباً در تمامی کشورهای جهان مشهود است، نرخ تورم 2 رقمی در ایران طی دهه های اخیر گویای این حقیقت است که تورم و افزایش قیمتها، یعنی کاهش قدرت خرید پول، تزلزل اندازه گیری‌های حسابداری، بر طبق قیمت تمام شده تاریخی را به همراه دارد. تلاشهای انجام شده در رابطه با حذف این محدودیت به پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح و یا تجدید نظر در روشهای اندازه گیری سنتی منتج شده است و مدلهای گزارشگری دیگری ارائه شده است، از جمله مدل گزارشگری بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتهاست که بر عکس مدل بهاری تمام شده تاریخی به کاهش و افزایش قدرت خرید پول توجه دارد و تأثیر تورم اقتصادی را به مفهوم تغییرات قدرت خرید پول، در صورتهای مالی منعکس می نماید. مشکل این است که در شرایط تورمی و روند صعودی قیمتها، بعضی از اطلاعات مندرج در گزارشات مالی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده اند، با گذشت زمان، “مربوط بودن” خود را از دست می دهند

پس از دهه 60 میلادی و خصوصاً در دهه 70 میلادی که اغلب کشورهای صنعتی جهان با مسئله افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه شدند، این بحث بصورت جدی تری درآمد و ضرورت دستیابی به یک راه حل منطقی بیش از پیش احساس شد. تحقیقات زیادی در کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند انجام گرفت که سرانجام منجر به تدوین استانداردهایی در زمینه حسابداری تورمی در آمریکا و انگلستان شده لیکن با وجود عمر طولانی مبحث حسابداری تغییر سطح عمومی قیمت در عرصه ی جهانی و علیرغم تورم بالا و فزاینده در کشور ما توجه بسیار ناچیزی به این مبحث معطوف شده و در زمینه برخورد با موضوع تغییر سطوح قیمت عملاً اقدامی صورت نگرفته است. همچنین با توجه به مفاد مواد 90 و 240 اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال 1347 مبنی بر تقسیم حداقل 10% سود بین صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب مجمع عادی، شرکتها اغلب جهت پرداخت سود و مالیات با کمبود نقدینگی لازم مواجه می شوند. از آنجائی که مبنای تهیه صورتحساب سود و زیان بهای تمام شده تاریخی می باشد. سودی که توسط شرکتها اعلام می‌شود (در اثر استفاده از مبنای فوق الذکر) جنبه ی تاریخی دارد. لذا هنگامیکه اقدام به تقسیم سود می نمایند. سود واقعی را تقسیم ننموده و عملاً قسمتی از سرمایه را تقسیم می نمایند، زیر بر اساس مفهوم نگهداشت سرمایه شرکتها زمانی می توانند سود نشان دهند که سرمایه پایان دوره آنها (با توجه به ارزش زمانی پول یا توان تولید) نسبت به سرمایه اول دوره مازاد داشته باشد

3-1- بیان مسئله تحقیق

با توجه به روند تغییر قیمتها در ایران به نظر می رسد سود گزارش شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی برابر سود واقعی شرکت نیست و پرداخت سود سهام بصورت نقدی و مالیات بر مبنای سود تاریخی منجر به توزیع سرمایه می شود. همچنین به علت اینکه صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی حداقل به سه دلیل زیر نارساست

1- عدم انعکاس شرایط واقعی

2- تأثیر منفی بر جریانات واحدهای اقتصادی

3- عدم قابلیت مقایسه صورتهای مذکور دردوره های مالی مختلف

مسئله تحقیق به این شکل بیان می شود: آیا تغییرات سطح عمومی قیمتها بر سود شرکتهای مؤثر است یا خیر؟

4-1- هدف تحقیق

هدف از انتخاب موضوع این است که برای تقسیم سود بجای اتکا به اطلاعات تاریخی حسابداری، با استفاده از اطلاعات مالی تعدیل شده(تورمی) این عمل انجام شود. به عبارت دیگر هدف اصلی پژوهش، بررسی آثار تغییرات سطح عمومی قیمتها بر برخی از متغیرهای صورتهای مالی (سود، سود نقدی و مالیات) از طریق انعکاس این آثار بر اقلام حسابداری است. و در نتیجه یاری رساندن به تصمیم گیری شرکتها جهت اتخاذ تصمیم نسبت به توزیع سود و سایر تصمیمات است

5-1- فرضیات تحقیق

به منظور اندازه گیری و تعیین سود واقعی شرکتها (سود توزیع شده و مالیات)، فرضیاتی به شرح زیر طرح شده است

فرضیه اول: بین سودهای محاسبه شده بر مبنای بهای تمام شده ی تاریخی و ارزشهای تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتهای تفاوت معنی دار وجود دارد

فرضیه دوم: در دوران تورم تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها باعث جلوگیری از خروج نقدینگی شرکتها می گردد

فرضیه سوم: در دوران تورم پرداخت مالیات بر اساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها باعث جلوگیری از خروج نقدینگی شرکتها می گردد

6-1- قلمرو تحقیق

بطور کلی دامنه هر تحقیق باید مشخص و محدود باشد. قلمرو این تحقیق نیز به شرح ذیل است

1- قلمرو موضوعی: قلمرو موضعی این تحقیق محدود می شود به تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده مطابق سطح عمومی قیمتها و مباحث مالیاتی و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی

2- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق محدود می شود به سالهای 74-

3- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق محدود می شود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

7-1- روش تحقیق

با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق ما میدانی و کتابخانه ای می باشد. منظور از روش کتابخانه ای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز در راستای موضوع تحقیق بوسیله منابع و مأخذ موجود جهت نگارش مبانی تئوری تحقیق می باشد. با توجه به گستردگی موضوع از روش میدانی یا به عبارتی نمونه گیری آماری استفاده می نماییم. جهت بررسی فرضیه های عنوان شده در این تحقیق و تائید یا رد هر یک از آنها از آزمونهای آماری به شرح زیر استفاده خواهد شد. به منظور بررسی اینکه آیا سود اندازه گیری شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی با سود اندازه گیری شده بر مبنای قیمتهای تعدیل شده بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها تفاوت معنی داری دارند از آرمون تفاضل دو میانگین استفاده می نمائیم

ابتدا میانگین سودهای اندازه گیری شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی را برای شرکتهای مورد مطالعه بدست می آوریم و سپس میانگین سودهای تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها را نیز بدست می آوریم و از مقایسه میانگین سودها در مورد تائید یا رد فرضیه ها اظهار نظر می نمائیم

8-1- محدودیتهای تحقیق

یکی از جنبه های مهم هر مطالعه وجود داده ها و اطلاعات مورد نیاز و سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد و بی شک هر تحقیق بدون این مهم با مشکلات مضاعفی روبرو خواهد بود. این تحقیق نیز به واسطه مشکل مشترک همه کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در زمینه ی اطلاعات، عدم وجود پایگاههای اطلاعاتی جامع و سایر تنگناهای ساختاری در دسترسی و استخراج اطلاعات به میزان قابل توجهی با دشواری روبرو بودیم. با این وجود سعی شده است با اهتمام بیشتر و صرف وقت اضافی اطلاعات مورد نیاز استخراج و جمع آوری شوند

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

در رابطه با حسابداری تورمی می توان به تحقیقات ذیل اشاره کرد

1- تحقیق آقای رمضانعلی رویایی تحت عنوان حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران. نتیجه ی بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت آماری زیاد بین تصمیم های گرفته شده بر اساس دو نوع صورتهای مالی تاریخی و تعدیل شده وجود ندارد

2- تحقیق آقای فرهاد پدیدار فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه تهران با موضوع کاربرد حسابداری تورمی در ایران، که در آن تکنیک تعدیل صورتهای مالی بر مبنای سطح عمومی قیمتها بر روی صورتهای مالی یک شرکت نمونه اجرا شده است

3- به موضوع بررسی تحلیلی تأثیر حسابداری تورمی در ارزیابی شرکتها که توسط آقای بیژن جوهری فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی انجام گردیده است می توان اشاره نمود

10-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق بشرح ذیل تعریف می گردد

ـ تورم : تورم را به عنوان افزایشی در سطح عمومی قیمتها یا کاهش قدرت خرید پول تعریف نموده اند

ـ سود : اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود عبارت از مازادی است که پس از تثبیت وضعیت رفاه قبلی اما پیش از مصرف آن باقی می ماند

ـ سطح عمومی قیمتها : عبارت از متوسط وزنی قیمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد است

ـ شاخص قیمت : وسیله ای است برای تعیین ارتباط بین وضع موجود و یک وضع یا قیمت پایه

ـ نگهداشت سرمایه : منظور از مفهوم نگهداشت سرمایه این است که درآمد زمانی شناسایی شود که سرمایه محفوظ بوده و یا هزینه ها پوشانده شده باشند

واژه های فوق و سایر واژه های کلیدی مورد استفاده در تحقیق در جای خود تعریف و تشریح می گردند

11-1- ساختار تحقیق

تحقیق حاضر شامل 5 فصل است. در مقدمه فصل اول سعی شده است بطور خیلی خلاصه نحوه استفاده سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مالی از صورتهای مالی بیان شود و اینکه آیا سود بدست آمده از صورتهای مالی تاریخی، سود واقعی است، بیان شود. در بخش اهمیت موضوع سعی شده است که نارسای صورتهای مالی تاریخی و ضرورت تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس تورم، بیان شود. در ادامه این فصل مساله تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات تحقیق بیان شده است. در انتهای فصل تعریف مختصر از واژه های خاص تحقیق به عمل آمده است. در فصل دوم ابتدا سعی شده نیاز به یک واحد اندازه گیری با ثبات مطرح شود، در ادامه ضمن بیان ماهیت تغییرات قیمت چگونگی محاسبه شاخصها، تغییرات ارزش پول و مفاهیم حفظ سرمایه بیان شود و بطور کلی مبانی نظری تحقیق بیان شده است. فصل شوم به تشریح متدولوژی تحقیق اختصاص یافته است. ابتدا طی مقدمه ای روش تحقیق علمی بیان می شود، سپس مسأله و فرضیه های تحقیق تدوین می گردد. همچنین چگونگی گردآوری داده ها، طبقه بندی، تشخیص متغیرها و چگونگی محاسبه متغیرها، نحوه برآورد معادلات و روشهای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق تشریح می شود. در فصل چهارم، نتایج پردازش داده های مربوط به شرکتهای مورد مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و فرضیه های مطرح شده مورد آزمون قرار گرفته است. در فصل پنجم طی مقدمه ای روند تحقیقات انجام شده درباره تفاوت بین سود تاریخی و تعدیل شده بیان شده است سپس با توجه به شواهد بدست آمده از تجزیه و تحلیل دادها، اثرات تغییر قیمتها بر سود و نحوه ی تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها به معرفی منابع و مأخذ پژوهش پرداخته ایم


1-2- مقدمه

سه مورد اساسی جهت تهیه اطلاعات، انتخاب موضوع، فعالیتها یا حوادث و محاسبه تأثیر فعالیتها در مؤسسه می باشد و بدین ترتیب اطلاعات تهیه شده می تواند جهت رفع نیاز کلیه استفاده کنندگان ارائه شود. بمنظور درک بهتر مطلب، مثالهایی در مورد موضوعات، فعالیتها یا حوادث می آوریم

موضوعات مورد انتخاب می تواند دریافتنی ها، دارائیهای ثابت و ; باشند و فعالیتها می تواند فروش کالا یا خدمات، تقسیم سود و ; باشند. ولی اندازه گیری کمی موضوعات و تأثیرات فعالیتها(سومین مورد در تهیه ی اطلاعات) در واحد های اقتصادی امری مشکل است وموضوعی مورد بحث است، قبل از اینکه هر گونه اندازه گیری به عمل آید، باید مختصات موضوعی که مورد اندازه گیری قرار می گیرد انتخاب شود. فرضاً در مورد بدهکاران مختصات مورد نظر ممکن است شامل مبالغ دریافتنی درآینده و تاریخ وصول این مبلغ باشد و یا در مورد دارائیهای ثابت، مختصات مربوطه را می توان ظرفیت تولیدی دارایی ثابت، منابع اقتصادی بکار رفته در زمان تحصیل دارایی و با منابع اقتصادی که برای جایگزین نمودن دارایی درحال حاضر مورد نیاز است تعیین کرد. در مجموع باید آن  دسته از مختصاتی که به استفاده کننده در پیش بینی ها و تصمیماتش کمک بیشتری را می نماید انتخاب کرد و مورد اندازه گیری قرار داد. حال که با مختصات آشنا شدیم، ببینیم اندازه گیری چیست و بر حسب چه واحدی صورت می گیرد؟ اندازه گیری در حسابداری به تعریف سنتی عبارت است از: بیان موضوعات یا فعالیتهای مربوط به یک واحد اقتصادی بر حسب ارقام پولی

اندازه گیری پروسه طبقه بندی و تشخیص را هم شامل شده و حسابداران سالهاست که ضرورت ارائه اطلاعاتی که به صورت اعداد و ارقام قابل بیان نیست را تشخیص داده اند. در تحقیقاتی که اشخاص و کمیته ها و انجمنهای حسابداری جهت حصول به چارچوب  تئوری حسابداری به عمل آورده اند، در نقش و اهمیت سیستم بازار در مبادلات اقتصادی به عنوان منبع ارزشمندی برای کمی کردن اطلاعات مالی تأکید شده است. از آنجا که کالاها و خدمات معمولاً به وسیله ی پول قابل مبادله هستند فرض شده است که اندازه گیر داده های اقتصادی بر حسب پول برای تصمیم گیری قابل استفاده می باشد. این موضوع به خصوص برای تصمیماتی که مربوط به ثروت و تغییرات آن و یا برای محصول یا خدمات است، ملموس تر است. با توجه به فرض مبادله اقتصادی به نظر می رسد ارزش مبادله یا بازار منطقاً برای گزارش دهی مرتبط با تصمیم گیری بوده و چون تصمیمات اقتصادی فقط برای حال و آینده مؤثرند بنابراین ارزش مبادله جاری و آینده نسبت به ارزشهای مبادله گذشته با تصمیم گیری بیشتر مرتبط می باشند. ولی به علت محدودیتهایی که وجود دارد، به خصوص عدم وجود اطمینان و ضرورت بیان واقعیت و قابلیت رسیدگی آنچه که گزارش می شود، قیمتهای جاری بازار بیش از قیمتهای آینده قابلیت اعتماد و اطمینان دارند و در بسیاری از موارد حتی قیمتهای گذشته دارای قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به قیمتهای جاری هستند. از آنجا که حسابداران قادر به برطرف کردن این محدودیتها نمی باشند(به دلیل عوامل محیطی که ماهیتاً به وجود آمده اند و دیگری به علت عدم وجود ابزار دقیق جهت اندازه گیری) بایستی در انتخاب روشهای اندازه گیری، این محدودیتهای مستقیماً مورد نظر قرار گیرند. مسلم است در مواردی که بتوان محدودیتها را از بین برد نباید آنها را به عنوان عامل محدود کننده در حسابداری قلمداد کرد. به بیان دیگر محدودیت در اندازه گیری به علل عدم اطمینان، فقدان واقعیت و قابلیت رسیدگی در اندازه گیری و فقدان یکسانی ارزش پول ایجاد می شود

2-2- نیاز به واحد اندازه گیری ثابت

واحد اندازه گیری در تهیه صورتهای مالی مورد استفاده می باشد. ریال یا هر پول دیگری، نماینده یک واحد ارزش است، که مقدار قدرت خرید آن را در تحصیل کالاها و خدمات اندازه گیری می نمایند. استفاده از پول بعنوان یک واحد اندازه گیری تلویحاً همراه با این فرض است که ریال یک واحد با ثبات از ارزش، همانند کیلومتر که واحد با ثباتی از فاصله است و هکتار که واحد با ثباتی از اندازه گیری محیط است، می باشد. در طی سالیان متمادی در پهنه اقتصاد جهانی و از جمله کشور ما، قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش می باشد. هنگامی که سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد. ارزش پولی کاهش می یابد، یعنی با هر واحد آن میزان کمتری کالا و خدمات قابل تحصیل خواهند بود. علیرغم کاهش مستمر قدرت خرید ریال از سنوات قبل، عموماً «در تهیه صورتهای مالی از فرض ثابت بودن ارزش پول استفاه می شود، این فرض غیر واقعی یکی از دلایل توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به این که صورتهای مالی سنتی بالقوه اشتباه آمیز است»، می باشد

مسئله مهم این است که چگونه می توان واحد با ثباتی را بجای ریال بکار گرفت و اگر این غیر ممکن است، به چه نحوی می توان آن را تعدیل نمود تا بیانگر ارزشهای با ثباتی باشد

3-2- فرض واحد اندازه گیری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد با word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد با word

مقدمه
فصل اول مفاهیم پایه
1-1-تابع قابلیت اعتماد  
1-2-تابع مخاطره  
1-3-امید ریاضی  
فصل دوم: مدلهای طول عمر رایج
2-1-فرآیند پواسن  
2-2- توزیع وایبل  
2-3-توزیع گامبل  
2-4-توزیع های نرمال و لوگ نرمال   
2-5-توزیع های لجستیک و لوگ لجستیک  
2-6-توزیع پاراتو  
فصل سوم: انتخاب مدل
3-1-برآوردهای ناپارامتری R(t)  و h(t)  
2-3-سانسور کردن  
3-3- برآوردگر کاپلان – میر  
3-4-روشهای نموداری  
3-5-برازش خط مستقیم  
3-6-نمودار وایبل  
3-7-نمودار نرمال   
3-8-نمودار خانواده دیگر مدل ها   
3-9-مقایسه توزیع ها   
فصل چهارم: برازش مدل
4-1-برآورد پارامتری   
4-2-واریانس برآورد کننده  
4-3-فاصله اطمینان برآوردها  
4-4-روش ماکزیمم درستنمایی  
4-5-برآورد چندکها  
4-6-روشهای برآورد با استفاده از زمان های نمونه  
4-7-نمودارهای احتمالاتی معمولی  
4-8-نیکوئی برازش   
4-9-آزمون کای دوپیرسن  
4-10-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف  
4-11-آزمونهای نرمالیتی   
4-12-آزمونهای A2 و W2  
فصل پنجم: پیوست
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد با word

1-    تئوری قابلیت اعتماد گرتس باخ

2-    مدل بندی قابلیت اعتماد لیندا. س ولستنهلم

تابع قابلیت اعتماد

فرض کنید T‌ یک متغیر تصادفی پیوسته که نشان دهنده ویژگی طول عمر است می‌باشد که زمان شکست نامیده می‌شود با تابع چگالی احتمال f(t) و فرض کنید T‌ یک مقدار نامنفی است و مقیاس اندازه گیری تعریف می‌شود یک درک ویژه از T‌ علامت گذاری کردن T‌ است. تابع توزیع به صورت زیر است

F(t) تجمع احتمال شکست را همانطور که t‌ افزایش پیدا می‌کند توصیف می‌کند. F(t) در حال افزایش در زمان t=0، صفر است و متمایل به یک است وقتی t‌ به بی نهایت میل می‌کند همچنین f(t)‌ با مشتق گیری از F(t)‌ بدست می‌آید

 صدمین صدک از توزیع T، مقدار tp‌را می‌گیرد

 چنین نکاتی در یک توزیع طول عمر مناسب اند مثلا طول عمر ضمانت شده تولید مصرف کننده تابع قابلیت اعتماد R(t) بصورت زیر است

R(t1=1-F(t)= P(T>t)

این احتمال وقتی که طول عمر از t‌ متجاوز می‌شود را بیان می‌کند و اندازه عمده‌ای از قابلیت اعتماد است. می‌گوییم  قابلیت اعتماد در to است. تابع قابلیت اعتماد تکمیل کننده F(t) است مقدار یک در t=0‌ می‌گیرد و متمایل به صفر است وقتی t‌ به بی نهایت میل می‌کند

F(t) و R(t)‌برهم منطبقند وقتی دو تابع مقدار 5/0 می‌گیرند. مقدار t‌ در این نقطه t0/5‌ میانه است که یک اندازه ممکن برای متوسط طول عمر است

مثال (1-1): یک تولید که دارای تابع قابلیت اعتماد زیر است

که t‌ سالها را اندازه می‌گیرد ضمانت 6 ماهه دارد احتمال شکست تولید در زمان گارانتی بوسیله  داده شده است

تعیین مدت زمان گارانتی لازم برای احتمال شکست 0/01‌، یعنی t0/01  از طریق حل معادله زیر بدست می آید

بنابراین یک زمان گارانتی مناسب برای این تولید ممکن است تنها 3 ماه باشد. در آنالیز قابلیت اعتماد متوسط زمان برای شکست سیستم (MTTF) اغلب از موضوعهای مورد علاقه است که بصورت زیر می‌باشد

                                                                                       (1-1)

اکنون می‌توانیم نشان دهیم وقتی T‌ روی بازه  تعریف می‌شود، MTTF‌ ناحیه بین R(t)‌ و محور t‌ است. این یک مقایسه مفید از توابع قابلیت اعتماد گوناگون است. با ارزیابی طرف راست (1-1‌) درمی‌یابیم که

در tR(t)، R(t)‌ همانطورکه t‌ به بی نهایت میل می‌کند متمایل به صفر است خیلی سریعتر از وقتی که t‌ متمایل به بی نهایت است. بنابراین

                                                                                          (2-1)

در نمودار (2-1)‌ ناحیه تحت R2(t) واضحا بزرگتر از ناحیه تحت R1(t) است. و با قابلیت اعتماد بزرگتری در تمام t‌ همراه است. در نمودار (3-1)‌ توزیع های طول عمر MTTF  یکسان دارند اما در واقع خیلی متفاوت اند

یک عامل مهم در انتخاب مدل بهتر طول عمر مورد نیاز تولید است. واضح است که برای مقادیر کم t، R2(t) رضایت بخش تر است. حال با این مدل قابلیت اعتماد یک مرتبه شروع به سرازیری رفتن می‌کند عامل تفاوت بین این مدلها MTTF‌ نیست اما می‌تواند واریانس باشد، اندازه واریانس درجه‌ای است که توزیع طول عمر را گسترش می‌دهد که مقدار آن اینگونه بیان می‌شود

                                                                          (3-1)

انحراف معیار  است، ریشه دوم واریانس و همان واحد t‌ را دارد

تابع مخاطره

تابع چگالی احتمال مقدار احتمال غیرشرطی شکست در زمان t‌ است. اما بیشتر مورد استفاده در آنالیز قابلیت اعتماد است تا ببیند که چگونه یک بخش سیستم که در زمان t‌ باقی می‌ماند متمایل به شکست است

یک فاصله کوچک زمانی [t,t+t]  را در نظر بگیرید احتمالی غیر شرطی که یک واحد سیستم در این فاصله شکست می‌خورد  است. برای  های خیلی کوچک این مقدار تقریبا  می‌باشد

فرض کنید برآمد A «باقی ماندن آنسوی t» و برآمد B‌ شکست در زمان  باشد برآمد A‌ شامل برآمد B‌ می‌شود. احتمال اینکه واحدهای سیستم در زمان   داده شده است که هیچ شکستی در زمان [0,t]‌ رخ نداده است به صورت زیر است

تابع h(t)‌ مخاطره نامیده می‌شود. تابع مخاطره چگونگی تمایل واحدی از سیستم را به شکست بعد از یک مدت زمان توصیف می‌کند

     
تنها لازم است بدانید یکی از توابع R(t), f(t) , h(t)‌ قادر خواهد بود دو تای دیگر را استنباط کند همانطور که در شکل (1-4) نشان داده شده است تابع مخاطره مهم است زیرا تعبیر طبیعی مستقیم و اطلاعاتی درباره طبیعت تابع در انتخاب یک مدل مناسب طول عمر مفید است

تابع مخاطره ممکن است شکلهای متفاوتی به خود بگیرد

(i)  بنابراین  و  این تابع قابلیت اعتماد توزیع نمایی با پارامتر  است. این طور در نظر گرفته می‌شود که یک واحد سیستم هر لحظه اززمان سالم می‌ماند که به آن ویژگی عدم حافظه گفته می‌شود. مثلا یک اختراع الکترونیکی ممکن است تحت کنترل بعضی محیط ها که فرآیند تصادفی هستند ماندن یک موج نیرو یا دیگر تکان ها قرار بگیرد اگر این اختراع وقتی تکان ها اتفاق می افتد شکست بخورند اما در غیر این صورت زمان بین تکان ها نشان دهنده زمان شکست اختراع است

h(t) (ii) ‌ تابع افزایشی از t‌ است واحدی است برای خراب شدن سیستم در طی فرسودگی، کوفتگی یا خسارات جمع شده در عمل این رایج ترین مدل است

h(t) (iii)‌ تابع کاهشی از t‌ است، این تابع کمتر رایج است اما ممکن است در قسمتی از فرآیند تولید که کیفیت اجزا پایین است که زود شکست می‌خورند واقعی باشد. ممکن است فرآیندی استفاده شود تا این بخش‌های معیوب را برطرف سازد تا اجزایی با کیفیت بالاتر که فرسودگی آهسته و تدریجی را نشان می دهند بوجود آید

بطور مشابه یک اختراع مکانیکی ممکن است زمانی که کار می‌کند به یک قطعه‌ای که اجزا را تبدیل به جامد می‌کند احتیاج پیدا کند تا اختراع را بعد از اینکه قابل اطمینان تر می‌شود سفت کند. شکل کامل با مدلی که تابع “Bath tub” نامیده می‌شود داده شده در اینجا ما با خطر کاهش جزئی روبرو هستیم که بوسیله یک زمان ثابت شکست که، «عمر مفید» و به صورت نهایی «فرسوده شدن» نامیده می‌شود پیروی کند جائیکه میزان خطر افزایش پیدا می‌کند شکل (1-5) معمولا مفید نیست که بصورت مدل bath tub‌ کامل در سطح پیچیده مدل بندی می‌کنیم اغلب صورت‌های متفاوت بطور جداگانه رفتار می‌شوند

مدلهای طول عمر رایج

قابلیت اعتماد علم پیش گویی، برآورد یا بهینه سازی توزیع طول عمر سیستم ها است قابلیت اعتماد یک تولید قسمتی حیاتی از کیفیتی است که توسط مصرف کننده مشاهده می‌شود. بنابراین برای تولید کنندگان اهمیت دارد که اطلاعاتی دقیق درباره قابلیت اعتماد تولیدشان داشته باشند هم در مرحله تولید و بعدا در مرحله اجرا موضوعاتی مثل ایمنی، قابلیت اعتماد تولید وضمانت ها شدیدا وابسته به قابلیت اعتماد هستند تئوری آماری در طراحی و آنالیز آزمونهای طول عمر و در مجموعه ها و آنالیز داده‌ها قابل استفاده هستند

سیستم ها به دلایل گوناگونی ممکن است شکست بخورند مثلا اشتباه در طراحی سیستم، اداره کردن غلط و نگهداری ضعیف که اساسا تحت کنترل شوند اما شکست دیگر ممکن است کمتر تصادفی باشند و غیرقابل پیش بینی باشند بسیاری از سیستم‌ها ممکن است به چند بخش تقسیم شوند و هر بخش چندین حالت ممکن داشته باشد

قابلیت اعتماد یک سیستم توسط قابلیت اعتماد بخش های منحصربه فرد توصیف می‌شود. و بوسیله کمک‌هایی که بخش‌های منحصر به فرد برای قابلیت اعتماد سیستم انجام می‌دهند. برای بهبود بخشیدن قابلیت اعتماد سیستم قابلیت های بخش های منحصر به فرد بهبود بخشیده می‌شود یا سیستم دوباره طراحی می‌شود تا همکاری های بخش‌های منحصر به فرد را کمتر بحرانی سازد

قابلیت اعتماد همچنین برحسب احتمال شکست یا برحسب فقدان که از نتایج شکست است اندازه گیری می‌شود فقدان ممکن است کاملا از لحاظ مالی باشد اما دیگر عاملها را هم شامل شود مانند امنیت انسان

ما به مسئله برآورد قابلیت اعتمادو پیشگویی قابلیت اعتماد براساس این مشاهدات اهمیت می‌دهیم هدف آنالیز قابلیت اعتماد آماری تبدیل داده‌های قابلیت اعتماد به اطلاعاتی درباره جمعیت واحدهاست که این اساس کار عمل تغییر دادن جمعیت است

فرآیند پواسن

شکست هایی که در زمانهای متوسط متوالی اتفاق می‌افتد فرایند پوآسن نامیده می‌شوند اگر احتمال رخ دادن شکست در زمانهای دیگر ثابت باشد و شکست ها مستقل باشند. شکست به صورت تصادفی اتفاقی می‌افتد و نرخ مخاطره ثابت توزیع نمایی دارد

که دارای تابع چگالی احتمال  و تابع قابلیت اعتماد  می‌باشد. اگر تعداد شکست ها در فاصله زمانی مشخصی که مورد علاقه است در نظر باشد توزیع احتمال به شکل زیر تعریف می‌شود

که x متغیری تصادفی است که تعداد شکست ها در زمان t0 و  تعداد مورد انتظار شکست ها در زمان t‌ که  این توزیع، توزیع پواسن نامیده می‌شود. برای نشان دادن ثبات این مدل با مدل نمایی برای زمان بین اتفاقات ملاحظه می‌شود که

 (هیچ شکستی در زمان t ‌ اتفاق نیفتد) R(t)=p‌

توزیع وایبل

توزیع وایبل یکی از پراستفاده‌ترین توزیع های طول عمر است. و بر پایه اساس و بنیادهایی توجیه می‌شد. اما شاید خصوصیت اصلیش این است که قانون نیرومند و روانی برای تابع ضررش دارد. پارامتر مقیاسی اش   و پارامتر شکلی اش  است. پارامتر مقیاسی همان واحدهای متغیر تصادفی را دارد اما به شکل پارامتری که هیچ واحدی ندارد در می‌آید توزیع وایبل به شکل زیر تعریف می‌شود

و بنابراین

که  نرخ ضرر کاهشی دارد اگر  و نرخ ضرر افزایشی دارد اگر  و اگر  مقدار ثابت توزیع نمایی را دارد

برای پیدا کردن میانگین و واریانس توزیع وایبل به E(Tr) احتیاج داریم، r=1,2‌ که این میانگین برابر با  است که

که تابع توزیع گاما نامیده می شود یک مورد خاص از  وقتی است که  مقدار صحیح مثبت می‌گیرد و بنابراین  همیشه  که میانگین آن به صورت زیر است

برای مقادیر خیلی کوچک و مقادیر خیلی بزرگ  تابع گاما تقریبا مقدار یک را می‌گیرد و برای دیگر مقادیر  تابع تقریبا 1 و 8/0 می‌باشد

مقدار ، e-1=0/368  است بنابراین  تقریبا 0/63‌ صدک از توزیع است مقدار واریانس   است

واریانس با مقدار  متناسب است واریانس با مقدار   رابطه دارد. بزرگترین مقدار  تغییر پذیری کمتری را در طول عمر دارد. توزیع وایبل بعنوان یک مقدار نمایی تقریبی در نظر گرفته می‌شود فرض کنید زمانهای شکست کوچکترین مقادیری در بین کلیه متغیرهای تصادفی نامنفی که هم توزیع و مستقل اند داشته باشند در نتیجه می‌توانیم نشان دهیم که تحت شرایط خاص توزیع حدی زمانهای شکست توزیع وابیل است یک مورد خاص مثال زیر است که با توجه به ویژگی weakest-link است . مثال: فرض کنید سیستمی زنجیری از n بخش  است که در هر بخش زمان شکست توزیع وایبل با پارامترهای  و  دارد. فرض کنید Y‌ زمان شکست سیستم باشد بنابراین  (در تمام بخش ها T>y)  قانون احتمال را برای رخ دادهای مستقل بکار می بریم بنابراین

بنابراین Y هم توزیع وایبل دارد با همان پارامتر شکلی  ولی پارامتر مقیاسی اش  است که بیانگر این است که اگر  زنجیر طولانی از بخش ها زمان کوتاهتری برای شکست نسبت به زنجیر کوتاه دارد

مثال زمان چرخاندن میدان ژنراتور خاصی تقریبا توزیع وایبل با پارامتر  سال و  دارد قابلیت اعتماد 2 سال گارانتی بصورت زیر تعیین می‌شود

مثال (2-1): فیبرهای کربنی 100 میلی متری توزیع وایبل با  و  دارند اگر ویژگی weakest-link‌ بکار برده شود استحکام فیبرهایی با طول متفاوت نیز توزیع وایبل با همان پارامتر شکلی  اما پارامتر مقیاسی  دارد. فیبرهای با طول 4mm‌ ویژگی استحکام دارند پارامتر مقیاسی

فیبرهایی با طول 1mm‌ پارامتر مقیاسی  دارند بنابراین فیبرهای کوتاهتر، مستحکم تر هستند

توزیع گامبل

توزیع گامبل دارای تابع قابلیت اعتماد زیر می‌باشد

که پارامتر مکان و  پارامتر مقیاس است. این توزیع در مدلهای طول عمر حتی زمانیکه دامنه شامل مقادیر منفی است مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر مقدار  به طور مناسبی بزرگ باشد احتمال طول عمرهای منفی جزئی می‌شود

یک خصوصیت مفید توزیع گامبل مدلهایی با طول عمر لگاریتمی است وقتی طول عمرها دارای توزیع وایبل هستند فرض کنید Y=logT‌ که T‌ توزیع وایبل با پارامترهای   دارد

پارامتر مقیاس توزیع گامبل تابعی از پارامتر شکل وایبل است و پارامتر مکان آن تابعی از پارامتر مقیاس است

توزیع گامبل پارامتر شکلی ندارد زیرا شکلی ثابت دارد

توزیع های نرمال و لوگ نرمال

مدل آشنای زنگوله ای شکل با تابع چگالی احتمال

که اولین بار در قرن هجدهم توسط گاوس (ریاضی دان) تعریف شد. اما عموما توزیع نرمال نامیده می‌شود. به استحکام بسیاری ازآنالیزهای آماری شکل می‌دهد به ویژه نقش بخصوصی در توزیع حدی دارد. توزیع نرمال اگر چه توزیع مناسب طول عمر نیست

واقعیت این است که مقادیر منفی t‌ مسئله خاصی ندارد. اگر  و  به طور مناسب دقیق باشند احتمال اینکه t‌ منفی باشد کوچک می‌شود

توزیع طول عمر تمایل به عدم تقارن دارند با دمی که خیلی به سمت راست است. موردی که اغلب اتفاق می‌افتد توزیع لوگ نرمال است که مدلی است که توزیع لگاریتم نرمال شده دارد

فرض کنید Y=logT متغیر تصادفی نرمال با میانگین   و واریانس  است. تابع توزیع  است

این انتگرال به شکل بسته ای ارزیابی نمی‌شود اما برای مقادیر خاص y از جداول توزیع احتمال نرمال بدست آورده می‌شود. مقادیر FY(y) بوسیله  از جداول بدست آورده می‌شود با  حال فرض کنید T=exp(Y) توزیعی دارد که بوسیله

تعریف می‌شود

با جانشینی u=ex داریم

نشان می‌دهیم که تابع چگالی احتمال t‌به شکل زیر است

که این توزیع، توزیع لوگ نرمال را توصیف می‌کند که این یک تغییر شکل نمایی از توزیع نرمال است. اگر طول عمرها توزیع لوگ نرمال داشته باشند طول عمر لگاریتمی توزیع نرمال دارد. توزیع لوگ نرمال برای توزیع نرمال مانند توزیع وایبل برای توزیع گامبل است. پارامترهای  از توزیع لوگ نرمال میانگین و واریانس توزیع طول عمر لگاریتمی هستند. مانند توزیع گامبل توزیع نرمال پارامترهای مکان و موقعیت دارد. و مانند توزیع وایبل لوگ نرمال توزیعی با شکل های گوناگون است. تجزیه و تحلیل توزیع لوگ نرمال مشکل است و همچنین زیان بخصوصی در شکل تابع مخاطره‌اش وجود دارد. در آغاز h(t) افزایش می‌یابد تا به max‌ مقدار برسد. و بعد آرام کاهش می یابد تابه صفر تمایل پیدا کند وقتی  بهرحال مقادیر بزرگ t‌ جالب نیستند

توزیع گاما


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ]