سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور به صورت منظم خون دريافت مي كنند و ممكن است برحسب شدت بيماري، نحوه و عوارض درمان به بيماري هاي قلبي، كبدي يا ديابت مبتلا شوند. پس اين بيماران بايد مورد مراقبت و معاينه هاي منظم پزشكي قرار گيرند.ارتباط پوسيدگي دندان با برخي بيماري ها مشخص شده است، اما متاسفانه مشكلات دهان و دندان در اين بيماران كمتر مورد توجه قرار گرفته است و اطلاعات موجود در مورد فراواني پوسيدگي دنداني در اين بيماران كم بوده و محققان نظرهاي مختلفي بيان کرده اند.بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بیش از سلامت و بهداشت دهان و دندان به بیماری هایی مانند هپاتیت و نارسایی های قلبی توجه می كنند كه خود مهمترین دلیل افزایش از دست رفتن دندان ها در این افراد محسوب می شود. تالاسمی ماژور يکی از بيماری های موروثی خونی همراه با برخی مشکلات ارگانيک، اسکلتال، پريودنتال و افزايش ميزان پوسيدگی دندانی است.پوسیدگی های دندانی در این افراد بیش از سایرین قابل مشاهده است. مبتلايان به تالاسمي ماژور همچنين توجه داشته باشند که براي درمان پوسيدگي هاي دنداني بايد به مطب ها و مراکز دندانپزشکي مجهز مراجعه کنند.نتايج تحقيقات نشان دادند که در کودکان مبتلا به تالاسمی شيوع بالای پوسيدگی مشاهده می شود. اگرچه عوامل متعددی در اين امر دخيل هستند، با اين وجود عدم توجه به بهداشت دهان و دندان از دلايل بسيار مهم ميزان بالای تجربه پوسيدگی دندان در اين بيماران به شمار می رود.

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]