سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

دختر بچه بهمون درس عاشقی داد...


 نیمه ی شعبان امسال در یه پارکی یه مراسم جشن 


راه انداخته بودن جمعیت عجیبی اومده بود . متاسفانه خیلی ها هم حجاب


 مناسبی نداشتن بعد از یه برنامه ، قبل از اینکه مجری بره روی سِن


یه اتفاق عجیب افتاد. یه دختر خانوم کوچولو پرید روی صحنه و میکروفن رو 


برداشت تقریبا شش ساله می خورد انگار منتظر چنین فرصتی بود که بره بالای


 سِن مجری و مسئولین مراسم از تعجب دهنشون وا مونده بود به هم می گفتن: 


این بچه کیه؟ چرا رفته اون بالا؟ چی میخواد بگه؟


دختر بچه میکروفن رو روشن کرد و با صدای بلندی رو به جمعیت گفت:


 کیا خدا رو دوست دارن؟ 


هرکی خدا رو دوست داره دستاشو بگیره بالاجمعیت که از شیرین زبونی


 دختر به ذوق اومده بودن ، به هم نگاه کردن وهمه دستاشونو بردن بالا


 اکثر جمعیت اون مراسم رو هم خانومها تشکیل می دادن


تا جمعیت دستش رو بالا آورد ، دختر بچه با یه حالت معصومانه ای گفت:


اگه خدا رو دوست داری حجابت کو؟! مگه خدا نگفته حجابت رو رعایت کن؟


اینطوری دوسش داری؟! اینطوری عاشقشی؟!


وااای! چه صحنه ی عجیبی بود اشک خیلی ها از گوشه 


چشمشون راه افتادچه درسی داد بهمون اونکل اون جلسه ی چند ساعته یه طرف ، چند لحظه ای که دختر بچه حرف زد یه طرفارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]